Vị trí và trật tự từ trong câu tiếng Anh chi tiết nhất

Vị trí và trật tự từ trong câu tiếng Anh chi tiết nhất

Khi bạn có vốn từ vựng, có kỹ năng nghe nói phát âm cơ bản, nhưng khi giao tiếp hàng ngày bạn lại gặp khó khăn trong cách sắp xếp từ tiếng Anh trong câu. Cùng tìm hiểu cách sắp xếp trật tự từ trong câu tiếng Anh qua bài viết này nhé!

Các loại từ trong câu tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có tất cả là 8 loại từ khác nhau:

 • Liên từ
 • Thán từ
 • Tính từ
 • Danh từ
 • Động từ
 • Trạng từ
 • Giới từ
 • Đại từ

Chúng ta không thể nào sắp xếp từ tiếng Anh trong câu nếu không biết về các loại từ (vị trí, cách dùng, ngữ nghĩa..) của chúng đúng không nào. Cùng tìm hiểu đặc điểm dành cho từng loại từ nhé:

Liên từ trong tiếng Anh

Đây là dạng từ dùng để liên kết các từ, cụm từ, những mệnh đề trong câu tiếng Anh

Một số liên từ tiếng Anh thông dụng: 

 • And
 • But
 • Or
 • Nor
 • After
 • Before
 • Although
 • Even
 • Because
 • Since
 • So that

Thán từ trong tiếng Anh

Thán từ trong tiếng Anh thường được sử dụng nhiều nhất trong giao tiếp hàng ngày. Đây là những từ dùng để miêu tả, thể hiện cảm xúc của chủ thể.

Một số thán từ tiếng Anh thông dụng:

 • Dear
 • Hey
 • Hmm
 • Well
 • Oh
 • Um, umm

Tính từ trong tiếng Anh

Là các từ được sử dụng để miêu tả trạng thái, đặc điểm tính chất của sự vật, sự việc, con người…

Một số tính từ tiếng Anh thông dụng:

 • Long
 • Short
 • Small
 • Big
 • Handsome
 • Beautiful
 • Large 

>>> Có thể bạn quan tâm: học tiếng anh với người bản xứ miễn phí

Danh từ trong tiếng Anh

Danh từ trong tiếng Anh là các từ chỉ người, vật, việc, sự việc, sự vật,…

Một số danh từ tiếng Anh thông dụng:

 • Train
 • Car
 • Motorbike
 • Cat
 • Table
 • Hand
 • Computer
 • Children
 • Teacher

Động từ trong tiếng Anh

Đây là các từ được sử dụng để chỉ hành động, trạng thái của con người, vật, sự vật, sự vật, sự việc,…

Một số động từ tiếng Anh thông dụng:

 • Run
 • Play
 • Tell
 • Hear
 • Stop
 • Study
 • Talk

Trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh là những từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc bổ nghĩa cho cả câu. Trạng từ trong tiếng Anh không nhất thiết là một từ mà nó có thể là một cụm từ có chứa các từ loại khác

Một số trạng từ tiếng Anh thông dụng:

 • Badly
 • Easily
 • Quickly
 • Very
 • Positively

Giới từ trong tiếng Anh

Là những từ được sử dụng nhằm chỉ sự liên quan giữa 2 danh từ khác nhau trong cùng 1 câu

Một số giới từ tiếng Anh thông dụng:

 • At
 • In
 • On
 • To
 • Pass
 • By
 • For
 • Like
 • With

Đại từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, đại từ bao gồm 5 loại khác nhau: Đại từ nhân xưng, đại từ phản thân, đại từ bất định, đại từ chỉ định, đại từ sở hữu. Chúng đều có mục đích chung nhất đó là thay thế cho thành phần nào đó trong câu để tránh sự lặp từ.

Một số đại từ tiếng Anh thông dụng:

 • They
 • He
 • She
 • I
 • You
 • We

Trật tự từ trong câu tiếng Anh

Cấu trúc cơ bản:

S + V + O

Trong bất cứ câu tiếng Anh cơ bản nào cũng đều có các phần nêu trên (chủ ngữ, động từ, tân ngữ).

 • Chủ ngữ ở đây có thể là: Danh từ, đại từ
 • Động từ: các động từ chỉ hành động
 • Tân ngữ(đi sau các động từ chỉ hành động) có thể là: danh từ, cụm danh từ

Trong một câu khẳng định thông thường sẽ giữ đúng cấu trúc như trên không thay đổi.

Ví dụ:

 • I play football
 • He loves me
 • She goes to bed

Ngoài ra còn 1 số cấu trúc khác: 

Trật tự từ trong câu tiếng Anh câu có tính từ

 

Những vị trí của tính từ tiếng Anh trong câu:

 • Vị trí của tính từ thường thấy nhất đó là: đứng trước danh từ trong câu

Ví dụ:

His beautiful table was broken in the move

She has a long hair

 • Vị trí của các tính từ khác nhau trong cùng một câu:

Ý kiến- Kích thước- Tuổi- Hình dạng- Màu sắc- Nguồn gốc- Chất liệu- Mục đích

Ví dụ:

 • He has short blue hair
 • She has a lovely red puppy

Trật tự từ trong câu tiếng Anh có trạng từ

Mỗi loại trạng từ sẽ có các vị trí trong câu khác nhau, vì vậy cách sắp xếp từ tiếng Anh cũng sẽ trở nên khác nhau.

Trật tự từ trong câu tiếng Anh có trạng từ chỉ tần suất

Trạng từ chỉ tần suất:

S + Trạng từ chỉ tần suất + V

Khác với trạng từ thông thường những trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng ngay trước động từ.

Ví dụ:

 • I never smoke
 • She often plays badminton with her family.

Cụm trạng từ chỉ tần suất:

S + V +(O) + Cụm trạng từ chỉ tần suất

Ví dụ:

 • He goes on business trips twice a week
 • I go to school every day

Trật từ từ của các trạng từ chỉ thời gian và địa điểm trong câu

S + v + (O) + Trạng từ chỉ địa điểm + Trạng từ chỉ thời gian

Chú ý:

 • Trạng từ có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu
 • KHÔNG chen vào giữa câu
 • Khi trong câu xuất hiện cùng lúc cả trạng từ chỉ địa điểm và trạng từ chỉ thời gian thì địa điểm trước thời gian sau

Ví dụ:

 • They watch movie at home
 • She arrived at the office at 7 o’clock

>>> Mời xem thêm: Cách dùng cấu trúc about trong tiếng Anh