Tìm hiểu tiếng Anh chuyên ngành nhân sự đầy đủ chi tiết nhất

Tìm hiểu tiếng Anh chuyên ngành nhân sự đầy đủ chi tiết nhất

Khi đi xin việc hoặc làm việc tại các công ty có lẽ bạn đã nghe nói đến bộ phận HR (Human resources) – ngành nhân sự. Đây là một bộ phận không thể thiếu trong bất cứ công ty, doanh nghiệp lớn hoặc nhỏ. HR là một 1 tổ chức tuyển dụng nguồn lực hay nhân tài cho công ty. Với việc tiêu chuẩn của doanh nghiệp đưa ra ngày càng cao, đòi hỏi cao ở người ứng tuyển. Chính vì vậy, tiếng Anh chuyên ngành nhân sự vô cùng cần thiết.

Chuyên ngành nhân sự là một trong những ngành có lượng từ vựng, thuật ngữ rộng và khá khó để nhớ.

 

tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

 

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân  sự

 

 1. Standard: Tiêu chuẩn
 2. Development: Sự phát triển
 3. Human resource development: Phát triển nguồn nhân lực
 4. Transfer: Thuyên chuyển nhân viên
 5. Aggrieved employee: Nhân viên bị ngược đãi
 6. Demotion: Giáng chức
 7. Discipline: Kỷ luật
 8. Punishment: Phạt
 9. Penalty: Hình phạt
 10. Off the job training: Đào tạo ngoài nơi làm việc
 11. On the job training: Đào tạo tại chỗ
 12. Training: Đào tạo
 13. Coaching: Huấn luyện
 14. Transfer: Thuyên chuyển
 15. Violation of company rules: Vi phạm điều lệ công ty
 16. Violation of health and safety standards: Vi phạm tiêu chuẩn y tế và an toàn.

>>> Có thể bạn quan tâm: học tiếng anh giao tiếp 1 kèm 1 online

 

Thuật ngữ liên quan đến hồ sơ xin việc, phỏng vấn

 

tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

 

 1. Group interview: Phỏng vấn nhóm
 2. One-on-one interview: Phỏng vấn cá nhân
 3. Senior: Người có kinh nghiệm
 4. Résumé / Curriculum vitae(C.V): Sơ yếu lý lịch
 5. Psychological tests: Trắc nghiệm tâm lý
 6. Work environment: Môi trường làm việc
 7. Offer letter: Thư mời làm việc (sau phỏng vấn)
 8. Job specification: Bản mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc
 9. Medical certificate: Giấy khám sức khỏe
 10. Profession: chuyên ngành, chuyên môn
 11. Job: Công việc
 12. Job bidding: Thông báo thủ tục đăng ký
 13. Probation period: Thời gian thử việc
 14. Internship: Thực tập
 15. Job description: Bản mô tả công việc
 16. Cover letter: Thư xin việc
 17. Job title: Chức danh công việc
 18. Key job: Công việc chủ yếu
 19. Seniority: Thâm niên
 20. Application form: Mẫu đơn ứng tuyển
 21. Labor contract: Hợp đồng lao động
 22. Soft skills: Kỹ năng mềm
 23. Expertise: Chuyên môn
 24. Education: Giáo dục
 25. Evolution of application / Review of application: Xét đơn ứng tuyển
 26. Criminal record: Lý lịch tư pháp
 27. Career planning and development: Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp
 28. Recruitment: Sự tuyển dụng
 29. Interview: Phỏng vấn
 30. Board interview / Panel interview: Phỏng vấn hội đồng
 31. Candidate: Ứng viên
 32. Preliminary interview / Initial Screening interview: Phỏng vấn sơ bộ
 33. Work environment: Môi trường làm việc

 

Thuật ngữ tiếng Anh về tiền lương, hình thức trả lương

 

 1. Salary advances: Lương tạm ứng
 2. Wage: Lương công nhật
 3. Pension: Lương hưu
 4. Income: Thu nhập
 5. Starting salary: Lương khởi điểm
 6. Gross salary: Lương gộp (chưa trừ)
 7. Pay: Trả lương
 8. Pay roll / Pay sheet: Bảng lương
 9. Pay grades: Ngạch / hạng lương
 10. Individual incentive payment: Trả lương theo cá nhân
 11. Compensation: Lương bổng
 12. Pay ranges: Bậc lương
 13. Pay scale: Thang lương
 14. Pay-day: Ngày phát lương
 15. Pay rate: Mức lương
 16. Pay-slip: Phiếu lương
 17. Piecework payment: Trả lương khoán sản phẩm
 18. Adjusting pay rates: Điều chỉnh mức lương
 19. Emerson efficiency bonus payment: Trả lương theo hiệu năng
 20. Time payment: Trả lương theo thời gian
 21. Job pricing: Ấn định mức trả lương
 22. Adjust pay rate: điều chỉnh mức lương
 23. Incentive payment: Trả lương kích thích lao động
 24. Going rate / Wage/ Prevailing rate: Mức lương hiện hành
 25. Net salary: Lương thực nhận
 26. Non-financial compensation: Lương bổng đãi ngộ phi tài chính
 27. Payment for time not worked: Trả lương trong thời gian không làm việc

 

Thuật ngữ về Vị trí, chức vụ

 

tiếng Anh chuyên ngành nhân sự

 

 1. Head of department: Trưởng phòng
 2. Director: Giám đốc / trưởng bộ phận
 3. Intern: Nhân viên thực tập
 4. Trainee: Nhân viên thử việc
 5. Staff / Employee: Nhân viên văn phòng
 6. Department / Room / Division: Bộ phận
 7. Personnel officer: Nhân viên nhân sự
 8. Graduate: Sinh viên mới ra trường
 9. Colleague / Peers: Đồng nghiệp
 10. Contractual employee: Nhân viên hợp đồng
 11. Subordinate: Cấp dưới
 12. Self- employed workers: Nhân viên tự do
 13. Former employee: Cựu nhân viên
 14. Personnel: Nhân sự / bộ phận nhân sự
 15. Administrator cadre / High rank cadre: Cán bộ quản trị cấp cao
 16. Career employee: Nhân viên biên chế
 17. Daily worker: Công nhân làm theo công nhật
 18. Human resources: Ngành nhân sự
 19. Leading: Lãnh đạo
 20. HR manager: Trưởng phòng nhân sự
 21. Executive: Chuyên viên

 

Thuật ngữ về phúc lợi và các chế độ của công ty/doanh nghiệp

 

 1. Benefit: Lợi nhuận
 2. Compensation: Đền bù
 3. Collective agreement: Thỏa ước tập thể
 4. Labor agreement: Thỏa ước lao động
 5. Life insurance: Bảo hiểm nhân thọ
 6. Cost of living: Chi phí sinh hoạt
 7. Medical benefits: Trợ cấp y tế
 8. Moving expenses: Chi phí đi lại
 9. Hazard pay: Tiền trợ cấp nguy hiểm
 10. Travel benefits: Trợ cấp đi đường
 11. Unemployment benefits: Trợ cấp thất nghiệp
 12. Family benefits: Trợ cấp gia đình
 13. Premium pay: Tiền trợ cấp độc hại
 14. Benefits: Phúc lợi
 15. Services and benefits: Dịch vụ và phúc lợi
 16. Social security: An sinh xã hội
 17. Allowances: Trợ cấp
 18. Social assistance: Trợ cấp xã hội
 19. Commission: Hoa hồng
 20. Leave / Leave of absence: Nghỉ phép
 21. Annual leave: Nghỉ phép thường niên
 22. Award / Reward / Gratification / Bonus: Thưởng, tiền thưởng
 23. Death in service compensation: Bồi thường tử tuất
 24. Retire: nghỉ hưu
 25. Early retirement: Về hưu non
 26. Education assistance: Trợ cấp giáo dục

 

Tiếng anh giao tiếp chuyên ngành nhân sự

 

 1. Our salary scale is different. We pay on weekly basic:

Khung lương chúng tôi thì khác. Chúng tôi trả lương theo tuần

 1. How much do you expect to be paid?

Anh muốn được trả lương bao nhiêu?

 1. We give bonuses semi-annually

Chúng tôi trả tiền thưởng thêm hàng nửa năm

 1. By the way, what is your present monthly salary?

À này, lương hàng tháng hiện nay của bạn là bao nhiêu?

 1. How much do you hope to get a month here?

Anh hy vọng nhận 1 tháng ở đây bao nhiêu?

 1. That’s not the problem I care about. You can decide on my capacity and experience

Đó không phải là vấn đề tôi quan tâm. Ông có thể quyết định dựa trên năng lực và kinh nghiệm của tôi

 1. Referring to your job description seeking people with construction engineering qualifications, I would like to state that I am fully qualified with a degree and on-site engineering experience. I would appreciate it if you could look at my background when considering my salary

Trong bản mô tả công việc của công ty, ông tìm người có bằng cấp kĩ sư xây dựng, tôi muốn khẳng định rằng tôi có bằng cấp và kinh nghiệm thực tế. Tôi rất biết ơn nếu ông xem qua hoàn cảnh của tôi khi xét lương cho tôi

>>> Mời xem thêm: Cách dùng cấu trúc no matter trong tiếng Anh