Cách dùng cấu trúc no matter trong tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc no matter trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khi viết mệnh đề trạng ngữ chúng ta thông thường sẽ dùng although. Tuy nhiên bạn có thể dùng những cấu trúc nâng cao hơn như: no matter, despite hoặc in spite of. Hãy cùng tìm hiểu cấu trúc no matter qua bài viết dưới đây nhé.

 

No matter là gì?

 

cấu trúc no matter trong tiếng Anh

 

 1. No matter diễn tả ý nghĩa là bất kỳ ai, bất cứ cái gì 
 2. No matter có chức năng liên từ được sử dụng để liên kết những mệnh đề lại với nhau.
 3. Cấu trúc no matter được coi là một trong các cấu trúc tương phản, được dùng trong tiếng Anh nhằm diễn đạt dù có … đi chăng nữa … thì vẫn. 

 

Cấu trúc:

No matter + who/what/which/where/when/how + S + V: Dù có… đi chăng nữa … thì

Ví dụ:

 • No matter who calls me, say I’m busy. 

(Dù là ai gọi đi chăng nữa thì cũng nói là tôi đang bận.)

 • No matter how careful she is,  she can still make mistakes.

(Dù cô ấy có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn có thể mắc lỗi sai.)

>>> Mời xem thêm: Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại thư viện cơ bản nhất

 

Cấu trúc no matter what

 

cấu trúc no matter trong tiếng Anh

 

No matter what = Whatever: dù có chuyện gì đi chăng nữa

 

Ví dụ:

 • No matter what happens, be optimistic and overcome it.

= Whatever happens, be optimistic and overcome it.

(Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy lạc quan và vượt qua nó.)

 • No matter how fast he walked, he was late for school. 

= However fast he walked, he was late for school.

(Dù anh ấy có đi nhanh đến mấy, anh ấy cũng đã muộn học.) 

 

Cấu trúc no matter who

 

No matter who = whoever: cho dù bất kỳ ai

 

Ví dụ:

 • No matter who John is, I still believe in him.

= Whoever John is, I still believe in him.

(Dù cho John có là ai đi nữa, tôi vẫn tin anh ta.)

 • No matter who Lee wants to become, his father always supports him.

= Whoever Lee wants to become, his father always supports him.

(Dù Lee muốn trở thành ai đi chăng nữa, bố anh ta vẫn luôn ủng hộ.)

 

Cấu trúc no matter how

 

No matter how + adj = However + adj: Dù thế nào đi chăng nữa

 

Ví dụ:

 • No matter how fast she ate, she ate at the latest 

= However fast he ate, he ate at the latest

(Dù anh ấy có ăn nhanh đến như nào, cô ta cũng ăn xong muộn nhất) 

 • No matter how hard Susan played, she lost the match 

= However hard Susan played, she lost the match

(Dù Susan chơi cố gắng như thế nào, cô ấy vẫn chưa trận đấu đó)

 

cấu trúc no matter trong tiếng Anh

 

Cấu trúc no matter where

 

No matter where = Wherever: dù bất nơi nào đi nữa

 

Ví dụ:

 • No matter where he goes, his family is still in his heart.

= Wherever he goes, his family is still in his heart.

(Dù cho anh ấy có đi đến đâu, gia đình vẫn luôn nằm trong trái tim anh ấy.)

 • No matter where she stays, it’s not important.

= Wherever she stays, it’s not important.

(Dù cô ta có ở đâu, điều đó cũng không quan trọng)

Chú ý: Các bạn có thể thấy thông thường các cấu trúc này sẽ đứng đầu câu, tuy nhiên nó hoàn toàn có thể được sử dụng ở vị trí cuối câu mà không cần mệnh đề theo sau.

Ví dụ: 

 • He will always support me, no matter what.

(Anh ta sẽ luôn ủng hộ tôi dù có chuyện gì đi chăng nữa.)

 • I will go with her, no matter where.

(Tôi sẽ đi cùng cô ấy dù bất kỳ đâu đi chăng nữa.)

 

Bài tập cách dùng no matter

 

Bài tập: Nối hai câu sau thành một câu sử dụng cấu trúc no matter:

 

 1. Gates lives anywhere. She always thinks of her hometown.
 2. Nam worked very hard, he didn’t manage to pass the final exam.
 3. John’s life is hard. He is determined to study well. 
 4. Lee does anything. She always tries his best.
 5. Marie is very poor. She is happy. 
 6. Susan can’t answer this question. Susan is very intelligent.
 7. James tried very hard. James was not successful.

 

Đáp án:

 1. No matter where Gates lives, he always thinks of her hometown.
 2. No matter how hard Nam worked, he didn’t manage to pass the final exam.
 3. No matter how hard John’s life is, he is determined to study well.
 4. No matter what Lee does, she always tries his best.
 5. No matter how rich June is, he is happy.
 6. No matter how intelligent Susan is, Susan can’t answer this question.
 7. No matter how hard James tried, James was not successful.

 

>>> Mời xem thêm: Học tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 tại nhà