Cấu trúc had better: Phân biệt had better và would rather

Cấu trúc had better: Phân biệt had better và would rather

Khi muốn đưa ra 1 lời khuyên dành cho 1 ai đó bằng tiếng Anh, ngoài cách sử dụng  “should” hoặc cấu trúc “it’s (high) time” chúng ta có thể sử dụng mẫu cấu trúc “had better”. Vậy Had better là gì? Cách dùng Had better như thế nào? Phân biệt had better với would rather như nào. Cùng tìm hiểu nhé!

 

Had better là gì?

 

 • Better là tính từ (cấp so sánh của good) có ý nghĩa là hơn, khá hơn, tốt hơn, hay hơn hoặc cải thiện hơn.
 • Had better dịch theo ý nghĩa đen có nghĩa là làm cho 1 việc hoặc 1 điều gì đó tốt hơn, cải thiện hơn, mang ý nghĩa chiều hướng tích cực hơn.

Tuy nhiên trong tiếng Anh “had better” sẽ được sử dụng với 1 ý nghĩa như một động từ khuyết thiếu có ý nghĩa là nên làm gì; tốt hơn là làm gì. 

Chú ý: Had better có thể được sử dụng khi bạn muốn cảnh báo ai đó, nói với họ là tốt hơn nên làm gì đó, mang ý nghĩa khuyên răng, cảnh báo hoặc nhằm miêu tả sự khẩn trương của hành động.

 

 

Ví dụ:

 • He had better be on time or the manager will get mad.

(Anh ấy nên tới đúng giờ nếu không thì quản lý sẽ nổi khùng.)

 •  She had better pay the bill as soon as possible, or she will get into serious trouble.

(Cô ấy nên trả hoá đơn càng sớm càng tốt, nếu không cô ấy sẽ gặp rắc rối to)

Lưu ý: Mặc dù “had” là dạng quá khứ của động từ “have”, tuy nhiên, cấu trúc had better lại mang ý nghĩa trong hiện tại hoặc tương lai chứ không dùng để chỉ thời điểm quá khứ.

Had better có mức độ mạnh mẽ, khi dùng nó, chúng ta không chỉ diễn tả sự khuyên răn mà còn bao hàm cả sự đe dọa, cảnh báo hoặc nhằm diễn tả sự khẩn trương. Do đó had better thường được dùng trong những trường hợp cụ thể chứ không để diễn tả chung chung.

>>> Mời tham khảo: Cấu trúc "would rather" trong tiếng Anh

 

Cấu trúc had better và cách sử dụng

Cấu trúc và cách dùng của Had Better – Thể khẳng định

 

Cấu trúc had better được sử dụng ở thì hiện tại hoặc tương lai, để đưa ra 1 lời khuyên hoặc nhằm diễn tả, nói về những hành động mà người nói nghĩ mọi người nên thực hiện hoặc mong muốn được như vậy trong 1 số tình huống cụ thể. 

 

Subject + Had better + Verb (infinitive)

 

Lưu ý: cấu trúc này sẽ không diễn đạt nội dung nào liên quan đến quá khứ dù có had trong câu. 

Ví dụ:

 • He had better stop smoking.

(Anh ấy tốt hơn nên bỏ hút thuốc)

Chú ý: Cấu trúc này luôn ở dạng had, không được dùng have và theo ngay sau better là 1 động từ nguyên mẫu không sử dụng to Verb (infinitive). Trong văn nói thường ngày hoặc những tình huống không trịnh trọng, chúng ta có thể rút gọn thành ‘d better.

 

Cách dùng had better – Thể khẳng định

Lời khuyên had better sẽ mang tính chất nhấn mạnh hơn should, chúng ta có thể sử dụng had better về những sự vật, sự việc cụ thể, nhằm diễn đạt điều gì đó tốt nhất là nên làm và có thể có kết quả tiêu cực nếu người đó không làm những gì mong muốn.

Ví dụ:

 • The neighbor is complaining. You’d better turn the television down.

(Hàng xóm đang phàn nàn. Chúng ta nên vặn nhỏ âm lượng của TV xuống).

Chú ý: Trong văn nói hiện đại hơn, đặc biệt trong trường hợp không trịnh trọng, đôi khi người nói có thể dùng had best thay vì dùng had better. Điều này làm cho câu nói cảm giác nhẹ nhàng hơn và ít trực tiếp hơn.

Ví dụ:

 • You’d best leave it till Tuesday. There’s no one in the class today.

(Bạn nên để nó ở đó cho đến thứ ba. Hôm nay chẳng có ai ở trong lớp cả)

>>> Có thể bạn quan tâm : khóa học tiếng anh giao tiếp trực tuyến hiệu quả

Cấu trúc và cách dùng của Had Better – Thể phủ định 

Cấu trúc Had Better trong tiếng Anh – Thể phủ định

 

Chúng ta cần thêm “not” vào phía sau had better khi muốn câu mang ý nghĩa phủ định.

Subject + Had better / ’d better + not + Verb (infinitive)

Cách dùng Had Better trong tiếng Anh – Thể phủ định

Ví dụ:

 • You’d better not tell Anna about the broken window – she’ll go crazy!

(Không nên nói với Anna về cái cửa sổ vỡ – cô ấy sẽ phát điên!)

 

Cấu trúc và cách dùng của Had Better – Thể nghi vấn 

Cấu trúc Had Better trong tiếng Anh – Thể nghi vấn

 

Thể nghi vấn của Had better, chúng ta cần đảo ngược vị trí của chủ ngữ và từ had, cuối câu phải có dấu chấm hỏi.

Had + (not) + Subject + better  + Verb (infinitive)?

 

Cách dùng Had Better trong tiếng Anh – Thể nghi vấn

 

Ví dụ:

 • Had we better go now?

(Có tốt hơn chúng ta nên đi bây giờ?)

Chú ý: Ở trong thể nghi vấn của had better, những câu hỏi có hình thức phủ định thường được sử dụng phổ biến hơn so với hình thức khẳng định.

Ví dụ:

 • Hadn’t we better leave now?

(Chúng ta tốt hơn không nên rời đi ngay lúc này?)

 

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc had better

 

 • Cấu trúc had better thường được dùng trong văn nói tiếng Anh.
 • Mặc dù “had” là dạng quá khứ của “have” nhưng cấu trúc had better lại mang ý nghĩa hiện tại hoặc tương lai chứ không dùng để chỉ thì quá khứ.

 

Ví dụ:

I had better pay James a visit now/tomorrow.

Tôi phải tới thăm James vào hôm nay/ngày mai.

 

 • Chú ý: chỉ dùng had better + do, không dùng had better + to do.

 

Ví dụ:

We missed the bus. We had better take a taxi or we will be late for work. (Chúng tôi bị lỡ xe bus rồi. Chúng tôi phải bắt taxi kẻo bị muộn giờ làm)

 

Phân biệt cấu trúc had better với cấu trúc would rather

 

Had better would rather là 2 cấu trúc thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp theo chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, có rất nhiều người học tiếng Anh hay nhầm lẫn cách dùng của 2 cấu trúc had better would rather này. 

 

 

Cấu trúc had better

 

Had better (nên, tốt hơn nên) – cấu trúc này được dùng để đưa ra lời khuyên, hoặc khuyên bảo người khác nên hoặc không nên làm điều gì trong 1 tình huống cụ thể.

S + Had better + V

Had better có mức độ mạnh mẽ hơn, nên khi dùng cấu trúc này, ta không chỉ diễn tả sự khuyên răn mà còn thể hiện cả sự đe dọa, cảnh báo hoặc nhằm diễn tả sự khẩn trương. Vì thế had better thường dùng trong các trường hợp cụ thể chứ không diễn tả chung chung. 

Diễn tả sự đe dọa, nếu không thực hiện sẽ dẫn đến kết quả không được tốt

Ví dụ:

 • You’d better turn the volume down before your mom gets room.

(Bạn nên giảm loa xuống trước khi mẹ bạn vào phòng)

Diễn tả sự khẩn trương

Ví dụ:

 • You’d better go faster, the bus is going to depart.

(Bạn nên đi nhanh hơn, xe bus sắp khởi hành rồi)

 

Cấu trúc would rather

 

Would rather (thích…hơn) 

Cấu trúc này được dùng nhằm diễn đạt những gì mà 1 người nào đó thực hiện trọng 1 tình huống cụ thể (không dùng được trong những trường hợp tổng quát).

Would rather (do) = Would prefer (to do)

Hiện tại/ tương lai:

S + would rather ( not) + V (infinitive) + than + V (infinitive)

Quá khứ:

S + would rather ( not) + have + V (past participle)

Would rather (mong, muốn)

Được dùng nhằm diễn tả nghĩa một người mong muốn người khác làm điều gì

Hiện tại / tương lai:

S1 + would rather + S2 + V (past simple)

Quá khứ:

S1 + would rather + S2 + V (past perfect)

>> Xem thêm: Phân biệt sensitive và sensible

Bài tập cấu trúc had better

 

Bài 1: Điền vào chỗ trống, sử dụng “Had better” hoặc “Should”

1. I have an appointment in fifteen minutes. I_____ go now or I’ll be late.

2. It’s a great talkshow. You ____ go and see it. 

3. I ____ get up early tomorrow. I  have got a lot to do.

4. James’ll be upset if we don’t invite his to the wedding so we ____ invite her.

5. These donuts are delicious. You ___ try one.

 

Bài 2:  Chọn had better hoặc had better not và viết lại câu hoàn chỉnh:

1. You’re going out for a walk with Jennie. It looks as if it might rain.

You say to Jennie: (an umbrella) …………………..

2. Linda has just cut herself. It’s a bad cut. 

You say to Linda: (a plaster) …………………….

3. You and Thomas plan to go to a restaurant this evening. It’s a famous restaurant. 

You say to Thomas: (reserve) …………………….

4. Tom doesn’t look very well – not well enough to go to school. 

You say to him: (work) …………………….

5. You received the electric bill five weeks ago but you haven’t paid it yet. If you don’t pay soon, you can be in trouble. 

You say to yourself: (pay) …………………….

 

Bài 3: Chia động từ

1. It’s cold today. You’d better (wear) a coat when you go out.

2. You don’t look very well. You’d better (not go) to work today.

3. You’d better( be) on time on my interview.

4. It might rain. We’d better (take) an umbrella.

5. I have to finish my thesis tonight. I had better (not go)

 

Đáp án:

 

Bài 1

1. ’d better 

2. should 

3. ‘d better 

4. ‘d better 

5. should 

 

Bài 2

1. We’d better take an umbrella.

2. You’d better put a plaster on it.

3. We’d better reserve a table.

4. You’d better not go to school!

5. I’d better pay the electric bill

6. I’d better not go out

7. We’d better take /get a taxi

 

>>> Mời xem thêm: Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather chi tiết cụ thể nhất

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!