+60 từ vựng tiếng Anh về chủ đề trái cây

+60 từ vựng tiếng Anh về chủ đề trái cây

Đối với chủ đề từ vựng tiếng Anh về trái cây là một chủ đề rất quen thuộc, chủ đề này chúng ta được làm quen từ khi con rất bé. 

Trái cây chính là nguồn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe lại bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất. Trong bài viết ngày hôm nay, Pantado xin chia sẻ về một số từ vựng trái cây bằng tiếng Anh. Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Xem thêm:

                      >> Học tiếng Anh online lớp 6

                     >> Học tiếng Anh online với ngoài nước ngoài

 

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây thông dụng nhất

Như bạn biết, trái cây là loại gắn liền trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chắc chắn nếu như bạn học tiếng Anh cùng với chủ đề này thì các bé rất là thích. Bố mẹ hãy tận dụng những điều này để giúp con cải thiện tiếng Anh, lại biết thêm về các loại quả qua ngôn ngữ tiếng Anh nhé.

Có rất nhiều cách để các bé tiếp cận với việc học từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây, cha mẹ có thể để bé học qua hình thức flashcard, video trên youtube,... với các hình ảnh đầy màu sắc sống động, chắc chắn sẽ khiến bé thích thú hơn, và nhớ lâu hơn về các loài quả bằng tiếng Anh.

 

 1. Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơ
 2. Apple: /’æpl/: táo
 3. Orange: /ɒrɪndʒ/: cam
 4. Banana: /bə’nɑ:nə/: chuối
 5. Grape: /greɪp/: nho
 6. Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởi
 7. Starfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khế
 8. Mango: /´mæηgou/: xoài
 9. Pineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơm
 10. Mangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụt
 11. Mandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýt
 12. Kiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwi
 13. Kumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
 14. Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mít
 15. Durian: /´duəriən/: sầu riêng
 16. Lemon: /´lemən/: chanh vàng
 17. Lime: /laim/: chanh vỏ xanh
 18. Papaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủ
 19. Soursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 20. Custard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 21. Plum: /plʌm/: mận
 22. Apricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 23. Peach: /pitʃ/: đào
 24. Cherry: /´tʃeri/: anh đào
 25. Sapota: sə’poutə/: sapôchê
 26. Rambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
 27. Coconut: /’koukənʌt/: dừa
 28. Guava: /´gwa:və/: ổi
 29. Pear: /peə/: lê
 30. Fig: /fig/: sung
 31. Dragon fruit: /’drægənfru:t/: thanh long
 32. Melon: /´melən/: dưa
 33. Watermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
 34. Lychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vải
 35. Longan: /lɔɳgən/: nhãn
 36. Pomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựu
 37. Berry: /’beri/: dâu
 38. Strawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
 39. Passion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
 40. Persimmon: /pə´simən/: hồng
 41. Tamarind: /’tæmərind/: me
 42. Cranberry: /’krænbəri/: quả nam việt quất
 43. Jujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
 44. Dates: /deit/: quả chà là
 45. Green almonds: /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanh
 46. Ugli fruit: /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
 47. Citron: /´sitrən/: quả thanh yên
 48. Currant: /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
 49. Ambarella: /’æmbə’rælə/: cóc
 50. Indian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
 51. Granadilla: /,grænə’dilə/: dưa Tây
 52. Cantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 53. Honeydew: /’hʌnidju:/: dưa xanh
 54. Malay apple: /mə’lei ‘æpl/: điều
 55. Star apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 56. Almond: /’a:mənd/: quả hạnh
 57. Chestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
 58. Honeydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 59. Blackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đen
 60. Raisin: /’reizn/: nho khô
 61. Broccoli: /ˈbrɒk.əl.i/: Bông cải xanh
 62. Artichoke: /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/: Atiso
 63. Celery: /ˈsel.ər.i/: Cần tây
 64. Pea: /piː/: Đậu Hà Lan
 65. Fennel” /ˈfen.əl/: Thì là
 66. Asparagus: /əˈspær.ə.ɡəs/: Măng tây
 67. Leek: /liːk/: Tỏi tây
 68. Beans: /biːn/: Đậu
 69. Horseradish: /ˈhɔːsˌræd.ɪʃ/: Cải ngựa
 70. Corn: /kɔːn/: Ngô (bắp)
 71. Lettuce: /ˈlet.ɪs/: Rau diếp
 72. Beetroot: /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
 73. Mushroom: /ˈmʌʃ.ruːm/: Nấm
 74. Squash: /skwɒʃ/:
 75. Cucumber: /ˈkjuː.kʌm.bər/: Dưa chuột (dưa leo)
 76. Potato: /pəˈteɪ.təʊ/: Khoai tây
 77. Garlic: /ˈɡɑː.lɪk/: Tỏi
 78. Onion: /ˈʌn.jən/: Hành tây
 79. Green onion: /ˌɡriːn ˈʌn.jən/: Hành lá
 80. Tomato: /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
 81. Marrow: /ˈmær.əʊ/: Bí xanh
 82. Radish: /ˈræd.ɪʃ/: Củ cải
 83. Bell pepper: /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
 84. Hot pepper: /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
 85. Carrot: /ˈkær.ət/: Cà rốt
 86. Pumpkin: /ˈpʌmp.kɪn/: Bí đỏ
 87. Watercress: /ˈwɔː.tə.kres/: Cải xoong
 88. Yam: /jæm/: Khoai mỡ
 89. Sweet potato: /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
 90. Cassava root: /kəˈsɑː.və, ruːt/: Khoai mì
 91. Herbs/ rice paddy leaf: /hɜːb/: Rau thơm
 92. Wintermelon: Bí đao
 93. Ginger: /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
 94. Lotus root: Củ sen
 95. Turmetic: Nghệ:
 96. Kohlrabi: /ˌkəʊlˈrɑː.bi/: Su hào
 97. Knotgrass: Rau răm
 98. Mint leaves: Rau thơm (húng lũi)
 99. Coriander: /ˌkɒr.iˈæn.dər/: Rau mùi
 100. Water morning glory: Rau muống

>> Xem thêm: 50 từ vựng tiếng Anh chủ đề tình bạn

Một số mẫu câu giao tiếp liên quan đến trái cây

Cha mẹ có thể tham khảo một số mẫu câu giao tiếp sau để trò truyện cùng con và giúp con nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.

 • “What fruit is it?”. (Đây là quả gì)

>> trả lời “It’s an apple...." (đó là một quả táo)

 • What color is it? (nó có màu gì?)

>>  It’s red/green/purple/…

 • Is it big or small? (Nó to hay nhỏ?) 

>> It’s big/It’s small

 • Is this an apple/a orange/a mango/…? (Đây có phải là một quả táo / một quả cam / một quả xoài /…?)
 • Do you like eating apples/banana/mango/watermelon/… or oranges/banana/mango/watermelon? (Bạn thích ăn táo / chuối / xoài / dưa hấu /… hay cam / chuối / xoài / dưa hấu?)
 • What fruit do you like? (Bạn thích trái cây nào?)

>> I like apple/mango/banana/…

 • How many fruits do you have? (Con có bao nhiêu loại quả?)
 • How many fruits are there on the table? (Có bao nhiêu loại quả trên bàn?)

>> There are one/two/three/…fruits on the table.

 • Can you name them? (Con có thể kể tên các loại quả này không?)

....

Từ vựng tiếng Anh về trái cây là một chủ đề rất quen thuộc và gần gũi với trẻ, đặc biệt đây là chủ đề thường được các phụ huynh cho các bé làm quen ngay từ đầu khi học tiếng Anh. Bố mẹ có thể kết hợp với nhiều hình thức học khác nhau để be có thể không bị nhàm chán, và thú vị hơn trong quá trình tiếp thu tiếng Anh.

Đăng ký ngay một khóa học tiếng Anh trực tuyến 1 thầy 1 trò tại Pantao để trải nghiệm khóa học với giáo viên bản xứ cùng với các phương pháp học độc đáo, thứ vị nhé.

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!