Sự khác biệt giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ là gì?

Sự khác biệt giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ là gì?

Cả tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ đều có nhiều điểm khác nhau về các trọng âm & phương ngữ khác nhau. Có một số cách mà tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ khác nhau, một số cách trong số đó bao gồm; Từ vựng, Chính tả, Trọng âm & Ngữ pháp. 

Sự khác biệt đôi khi lớn hơn do tập trung vào phương ngữ khu vực và các nhóm xã hội của tiếng Anh Anh và Mỹ. Mặc dù hầu hết người Mỹ không gặp vấn đề gì với việc hiểu cách phát âm của tiếng Anh Anh, họ có thể gặp một số khó khăn khi hiểu giọng của vùng sâu và miền đông bắc nước Anh hoặc của các giống khác nhưng theo cách nói tiêu chuẩn của người không thuộc khu vực, có thể khẳng định rằng sự khác biệt là tối thiểu. Tuy nhiên, những người học tiếng Anh tập trung vào một trong hai loại có thể sẽ gặp một chút khó khăn khi hiểu loại kia cho đến khi họ tiếp xúc đáng kể với nó.

Xem thêm

Lớp tiếng Anh cho người mất gốc 1 kèm 1 online hiệu quả thế nào?

Những từ tiếng Anh mà người Việt hay phát âm sai nhất

 

 

Sự khác biệt giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

 

 

1. Sự khác biệt về Từ vựng:

Dưới đây là một số cách Tiếng Anh Anh khác với Tiếng Anh Mỹ về từ vựng.

Ở Vương quốc Anh, người ta nói 'nappy' trong khi người dân ở các bang thống nhất sử dụng thuật ngữ 'diaper' .

Người Mỹ đi 'vacation' trong khi người Anh đi 'holiday', ở Mỹ người ta thuê ‘apartments’ trong khi ở Vương quốc Anh người ta thuê "‘flats". Cần lưu ý rằng một căn hộ có một ý nghĩa hơi khác ở Vương quốc Anh.

Ở Hoa Kỳ nếu căn hộ của một người ở tầng phố thì bạn sống ở 'first floor' và người ở trên bạn sống ở 'second floor’'.

 

Ở Vương quốc Anh nếu căn hộ của bạn ở trên mặt phố, bạn sống ở 'ground floor' và người ở trên bạn sống ở 'first floor'.

Ở Hoa Kỳ mọi người đi 'elevator' trong khi ở Vương quốc Anh mọi người đi 'tlift'.

Ở Hoa Kỳ mọi người đi bộ trên 'sidewalk' trong khi ở Vương quốc Anh mọi người đi bộ trên 'pavement'.

 

2. Sự khác nhau về cách viết, đánh vần:

Cách viết của người Anh và người Mỹ phần lớn giống nhau nhưng có một số khác biệt đáng chú ý. Điều này là do Noah Webster, người mà từ điển Webster được đặt tên theo nỗ lực cải cách chính tả tiếng Anh vào những năm 1700 để làm cho các từ được đánh vần theo cách chúng phát âm và điều này dẫn đến một số thay đổi đối với tiếng Anh Mỹ.

Ví dụ;

* ~ re to er:  một số (nhưng không phải tất cả) từ kết thúc bằng ~ re ở Vương quốc Anh kết thúc bằng ~ er ở Hoa Kỳ.

 • Đánh vần tiếng Anh: Centre, Theatre
 • Đánh vần tiếng Mỹ: Center, Theater

* ~ nce to nse: một số từ kết thúc bằng ~ nce ở Vương quốc Anh được đánh vần bằng ~ nse ở Hoa Kỳ.

 • Đánh vần tiếng Anh: Licence, Defence
 • Đánh vần tiếng Mỹ: License, Defense

 

Sự khác biệt giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ là gì?

 

 * ~ ou to o: một số từ có “ou” ở Vương quốc Anh được đánh vần bằng “o” ở Hoa Kỳ.

 • Đánh vần tiếng Anh: Colour, Honour
 • Đánh vần tiếng Mỹ: Color, Honor

 * ~ ise to ize: Cách viết của người Anh kết thúc bằng "ise" đã trở thành "ize" trong cách viết của người Mỹ.

 • Đánh vần tiếng Anh: Organise, Apologise
 • Đánh vần tiếng Mỹ: Organize, Apologize

Sự thay đổi này cũng xảy ra trong ngữ cảnh khác mà chữ “s” được phát âm thành “z” hay nói cách khác là tạo ra âm thanh “z” như trong;

 • Đánh vần tiếng Anh: Analyze, Cozy
 • Chính tả Mỹ: Analyze, Cozy

* ~ LL to L: có những động từ kết thúc bằng “L” nhận đôi “L” trong tiếng Anh Anh khi một hậu tố được thêm vào. Trong tiếng Anh Mỹ không có chữ “L” kép.

 • Đánh vần tiếng Anh:  Travelled, Cancelled
 • Đánh vần tiếng Mỹ: Traveled, Canceled

 

3. Sự khác biệt về Trọng âm:

Đối với Hoa Kỳ, trọng tâm sẽ là tiếng Anh Mỹ thông thường và đối với Vương quốc Anh, trọng tâm sẽ là cách phát âm. Đây là những giọng bạn có thể nghe thấy từ một người Mỹ;

* Âm R: như trong âm “r” luôn được phát âm trong tiếng Anh Mỹ nhưng tiếng Anh Anh được đặc trưng bởi âm “r” không rholic nghĩa là âm r không được phát âm trừ khi có một nguyên âm theo sau nó. Một sự thật thú vị về trọng âm 'non-rholic' của Anh là âm "r" xâm nhập có nghĩa là một số người đôi khi thêm các âm r vào một từ không có nếu theo sau nó là một nguyên âm trong từ tiếp theo. 

Ví dụ trong câu:

“i saw a film”

"Tôi đã xem một bộ phim"

 

Trong tiếng Anh Anh, họ đôi khi phát âm nó với một r xâm nhập giữa kết nối saw và "a", nghĩa là

“i saw a film

"Tôi đã xem một bộ phim

[r] »r xâm nhập vào giữa.

 

Sự khác biệt giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ là gì?

 

 * Âm thanh của T:

Trong tiếng Anh Anh, trọng âm phát âm “t” được phát âm thành “t's” cứng (vô thanh/ t/).

Trong khi ở Hoa Kỳ, nó đôi khi nghe giống như / r / »tiếng vỗ rì rào thay vì / t /» tiếng rì rào, thông thường ở một âm tiết không nhấn giữa hai nguyên âm hoặc giữa một nguyên âm và một âm rholic.

*Âm thanh của O:

Trong từ dừng, âm “o” của người Mỹ là một nguyên âm không tròn (a) trong khi âm “o” của người Anh dừng lại là một nguyên âm tròn.

* Âm thanh của A:

Nói cách khác, âm thanh được biểu thị bằng chữ “A” (/ a: /) ở Vương quốc Anh thường trở thành / æ / ở Hoa Kỳ khi nó không được theo sau bởi âm “r” hoặc “L”.

 • Giọng Anh: Half- (/ ha: f /)
 • Giọng Mỹ: Half- (/ hæf /)

Mặc dù có một số từ là / æ / ở Vương quốc Anh vẫn khá giống với các từ có / æ / ở Hoa Kỳ.

 • Giọng Anh: Cat- (/ kæt /)
 • Giọng Mỹ: Cat- (/ kæt /)

Một ngoại lệ là một tập hợp các từ nhỏ trong đó “a” được theo sau bởi “rr”, trong trường hợp này nguyên âm được phát âm là / e / ở Hoa Kỳ.

 

 4. Sự khác biệt trong Ngữ pháp:

Chỉ có những khác biệt nhỏ về ngữ pháp giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ, một số trong đó bao gồm;

* Trợ động từ - Người Anh sử dụng “would” cho tương lai nhiều hơn người Mỹ khi tìm kiếm lời khuyên hoặc ý kiến ​​như trong “would I”?

Có một số khác biệt trong các giới từ được sử dụng:

 • Người Anh: say “on” the weekend. (nói “vào” cuối tuần.)
 • Người Mỹ: say “at” the weekend. (nói “vào” cuối tuần.)
 • Người Anh: nói khác với / “ than ”
 • Người Mỹ: nói khác với / “ to ”

* Các dạng thì quá khứ khác nhau: có một số khác biệt trong các dạng thì quá khứ. Ví dụ, trong tiếng Anh Mỹ, thì quá khứ của từ “learn” thường là “learned” trong khi trong tiếng Anh Anh, thông thường nói ““learnt”.

Họ sử dụng cả hai trong cùng một quốc gia nhưng thường có xu hướng sử dụng một hình thức nhiều hơn hình thức kia, điều này đúng với;

 • Dreamed/Dreamt ( Đã mơ)
 • Burned/Burnt (Bị bỏng)
 • Learned/Learnt  (Đã học)

Ở Hoa Kỳ, thì quá khứ của "dive" thường là "dove" trong khi ở Vương quốc Anh, thì quá khứ thường là "“dived".

* Quá khứ phân từ:

Đôi khi các phân từ trong quá khứ có một dạng khác, ví dụ được biết đến nhiều nhất là đối với động từ - “to get”.

 

Ở Hoa Kỳ có “get / got / gotten ” - là quá khứ phân từ.

Nhưng ở Vương quốc Anh, nó là “get / got / got - là quá khứ phân từ.

Cả hai dạng got và gotten đã tồn tại từ thời trung cổ của tiếng Anh nhưng "gotten" đã không còn được sử dụng ở Vương quốc Anh. Thuật ngữ “Got” có thể được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ ở dạng “have got”, nhưng với nghĩa là “have” và have received/become”.

Ví dụ;

 • Ở Vương quốc Anh: I haven’t got the post yet. (Tôi vẫn chưa nhận được bài đăng.)
 • Tại Hoa Kỳ: I haven’t gotten the mail yet. (Tôi vẫn chưa nhận được thư.)

Đăng ký ngay khóa học tiếng Anh trực tuyến với Pantado để chúng tôi giúp bạn tiến bộ hơn trong tiếng Anh nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến sự hài lòng cho bạn.