Có thể bạn chưa biết? Những câu danh ngôn tiếng Anh có ý nghĩa sâu sắc

Có thể bạn chưa biết? Những câu danh ngôn tiếng Anh có ý nghĩa sâu sắc

Tiếng Anh thật sự là một ngôn ngữ thú vị, có những câu dù chỉ vài ba từ nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc sau đây Pantatdo chia sẻ cho các bạn một số từ mời bạn đọc bài.Life is like a camera. You focus on what’s important, capture the good time, develop from the negative and if things don’t work out, take another shot.

Cuộc sống giống như một chiếc máy quay. Bạn tập trung vào những gì quan trọng, ghi lại khoảnh khắc đẹp, rửa ảnh khỏi tiêu cực và nếu mọi thứ không hoàn hảo, hãy chụp một bức ảnh mới.

Life is like a camera

 

If you want something you never had, you have to do something you’ve never done.

Nếu bạn muốn đạt được điều gì đó bạn chưa từng có, hãy làm điều gì đó bạn chưa từng làm.

If you want something you never had

 

One of the most courageous decisions you’ll ever make is to finally let go of what is hurting your heart and soul.

Một trong những quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời là buông bỏ những thứ đã làm tổn thương trái tim và tâm hồn bạn.

One of the most courageous decisions you’ll ever make is to finally let go of what is hurting your heart and soul

 

You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Bạn không thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.

You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one

 

I am thankful for all those difficult people in my life. They have shown me exactly who I do not want to be.

Tôi biết ơn những người khắc nghiệt từng xuất hiện trong cuộc đời. Họ cho tôi biết chính xác rằng mình không muốn trở thành ai.

I am thankful for all those difficult people in my life

 

Everyday is a chance to change your life.

Mỗi ngày là một cơ hội thay đổi cuộc đời của bạn.

Everyday is a chance to change your life

 

Beautiful thing don’t ask for attention.

Những thứ xinh đẹp không cần phải cố gắng gây chú ý.

 

This world is a jungle. You either fight or run forever.

Thế giới này chính là một khu rừng nhiệt đới. Bạn có thể chiến đấu hoặc chạy trốn suốt đời.

This world is a jungle

 

Life’s not meant to be lived in one place.

Hãy dịch chuyển nhiều nhất có thể, xa nhất có thể và lâu nhất có thể. Cuộc sống đâu có nghĩa là chỉ ở một nơi.

.

 

In life, you’re going to be left out, talked about, lied to, and used, but you have to decide who’s worth your tears and who’s not.

Trong cuộc đời, bạn sẽ bị bỏ rơi, bị bàn tán, bị lừa dối, bị lợi dụng, nhưng bạn phải quyết định ai là đáng và không đáng để bạn rơi nước mắt.

In life, you’re going to be left out, talked about, lied to, and used, but you have to decide who’s worth your tears and who’s not

 

If only our eyes saw souls instead of bodies how very different our ideals of beauty would be.

Giá mà đôi mắt của chúng ta có thể nhìn thấy tâm hồn thay cho vẻ ngoài, tiêu chuẩn vẻ đẹp sẽ khác đi như thế nào.

If only our eyes saw souls instead of bodies how very different our ideals of beauty would be