35 lời chúc sinh nhật tiếng Anh tuyệt vời dành cho bố

35 lời chúc sinh nhật tiếng Anh tuyệt vời dành cho bố

Chúc mừng sinh nhật bố! Nếu có một người thân mà hầu hết chúng ta thân thiết nhất, thì đó chính là bố của chúng ta. Cha là những tảng đá trong cuộc sống của nhiều người, đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ cũng như thể hiện tình yêu và tình cảm. Những người cha phải chịu rất nhiều căng thẳng vì lợi ích của con cái và khôn ngoan và quan tâm, những người này xứng đáng được cho biết họ đặc biệt như thế nào trong ngày sinh nhật của họ.

Xem thêm

                                     >> Tiếng anh trực tuyến lớp 3

                                    >> Học tiếng anh với người nước ngoài

 

lời sinh nhật dành cho bố

 

>> Có thể bạn quan tâm: Học tiếng anh với người nước ngoài

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể thực sự bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu đối với những người đàn ông vĩ đại trong cuộc sống của chúng ta? Làm thế nào để có thể cho họ thấy rằng vào ngày sinh nhật của họ, chúng ta muốn thể hiện bằng tình yêu thương và làm cho ngày của họ đặc biệt nhất có thể? Một cách để làm điều này là gửi một thông điệp đặc biệt cho bố của bạn, bằng lời nói theo cách mà ông ấy sẽ biết bạn đánh giá cao mọi thứ mà ông ấy làm cho bạn như thế nào.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ về những điều mà chúng ta có thể nói với bố của mình vào ngày sinh nhật của họ. Chúng ta sẽ xem xét một số lời chúc sinh nhật nhẹ nhàng và tình cảm, hài hước chắc chắn sẽ khiến bố của bạn mỉm cười.

 

Lời chúc sinh nhật cho bố

Trước hết, chúng ta sẽ xem xét một số lời chúc sinh nhật chân thành dành cho bố đảm bảo sẽ khiến bố cảm thấy yêu thương.

Happy birthday to the most loving, caring dad in the world. I would not be where I am today if it was not for you.

Chúc mừng sinh nhật người cha yêu thương và quan tâm nhất trên thế giới. Con sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có Cha.

My daddy is the strongest, most helpful, best man in the world, and he deserves the best birthday in the world.

Bố tôi là người đàn ông tốt nhất, hữu ích nhất, tốt nhất trên thế giới và ông ấy xứng đáng có một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trên thế giới.

Thank you to a dad who has given up his life for me, I cannot offer my life but I can offer you a wonderful birthday.

Cảm ơn một người cha đã vì con mà hy sinh cuộc đời, Con không thể hiến dâng cuộc đời của mình nhưng con có thể cống hiến cho bố một ngày sinh nhật tuyệt vời.

Dad, you set me up for a wonderful life and I can never repay you, but may you have a very happy birthday.

Bố, bố đã sắp đặt cho con một cuộc sống tuyệt vời và con không bao giờ có thể trả ơn bố, nhưng mong bố có một sinh nhật thật hạnh phúc.

To the man who makes me feel safe and secure, hope you have a brilliant birthday.

Gửi tới người đàn ông khiến con cảm thấy an toàn và yên tâm, mong bố có một ngày sinh nhật thật rực rỡ.

Daddy, may your life be filled with joy and happiness, and may your birthday be just the same.

Bố ơi, cầu mong cuộc sống của bố  tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, và mong ngày sinh nhật của bố cũng vậy.

You are not only a perfect dad but my best friend, happy birthday to you!

Bố không chỉ là một người cha hoàn hảo mà còn là người bạn tốt nhất của con, chúc mừng sinh nhật bố!

Everyone says that their dad is the best, but mine really is! Happy birthday.

Mọi người đều nói rằng bố của họ là tốt nhất, nhưng thực sự của tôi là như vậy! Chúc mừng sinh nhật.

Dad, you are my superman! So have a super birthday.

Bố, bố là siêu nhân của con! Vì vậy, có một sinh nhật siêu.

 

lời sinh nhật dành cho bố

 

I am so lucky to have a father like you, have the most amazing birthday.

Tôi thật may mắn khi có một người cha như bạn, có một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất.

Dad, I cannot offer you much on your birthday, but I can offer you my love today and every other day.

Bố, con không thể tặng bố nhiều vào ngày sinh nhật của bố, nhưng con có thể dành cho bố tình yêu của bố hôm nay và mọi ngày.

Thank you, dad, for every sacrifice you have quietly made for me, I love you. Happy birthday.

Cảm ơn bố vì mọi hy sinh mà bố đã lặng lẽ dành cho con, con yêu bố. Chúc mừng sinh nhật.

I do not need a magic genie to give me some wishes because my dad fulfils them all. Happy birthday to my magic maker.

Tôi không cần một thần đèn để cho tôi một số điều ước bởi vì cha tôi đáp ứng tất cả. Chúc mừng sinh nhật người tạo ma thuật của tôi.

Happy birthday to the very best dad in the world.

Chúc mừng sinh nhật người cha tuyệt vời nhất trên thế giới.

Daddy, may all your dreams come true because you have made all mine come true. Have a wonderful birthday.

Bố ơi, cầu mong mọi ước mơ của con thành hiện thực vì bố đã biến tất cả những gì của con thành hiện thực. Có một sinh nhật tuyệt vời.

Dad, you have spent years working hard for us, now let us spoil you on your birthday.

Bố, bố đã dành nhiều năm làm việc chăm chỉ cho chúng con, bây giờ hãy để chúng con chiều bố trong ngày sinh nhật của bố.

My daddy is the greatest and he deserves the greatest birthday.

Bố tôi là người vĩ đại nhất và ông ấy xứng đáng có ngày sinh nhật tuyệt vời nhất.

Dad, you mean so much to me and I hope that I can make this birthday mean as much to you.

Bố, bố có ý nghĩa rất nhiều đối với con và con hy vọng rằng bố có thể làm cho ngày sinh nhật này có ý nghĩa như vậy với bố.

Happy birthday dad, it’s your turn to be looked after today, after all, you have done for me, put your feet up and relax.

Chúc mừng sinh nhật bố, hôm nay đến lượt bố được chăm sóc, dù sao bố cũng đã làm cho con rồi, gác chân lên và thư giãn.

I am lucky to have a dad who is also my best friend and my inspiration. May your birthday be filled with everything you deserve.

Tôi thật may mắn khi có một người bố cũng là người bạn tốt nhất và là nguồn cảm hứng cho tôi. Chúc sinh nhật của bố ngập tràn tất cả những gì bố đáng có.

 

Có thể rất khó để diễn tả một người cha đặc biệt được yêu thương như thế nào, đặc biệt là vào ngày sinh nhật của ông ấy. Danh sách những lời chúc sinh nhật cho bố này sẽ là nguồn cảm hứng cho những cách mà bạn có thể cho ông ấy biết ông ấy đã làm bạn hạnh phúc như thế nào. Từ hài hước đến yêu thương, những tin nhắn này là lý tưởng cho bất kỳ ông bố nào trong ngày sinh nhật của mình.

>> Mời bạn xem thêm: những lời sinh nhật ngọt ngào dành cho mẹ