35 lời chúc sinh nhật ngọt ngào và hài hước dành cho mẹ

35 lời chúc sinh nhật ngọt ngào và hài hước dành cho mẹ

Mẹ hiền, mẹ nhân hậu, mẹ yêu thương. Nhưng khi đến ngày sinh nhật, người mẹ cần được thể hiện rằng mình đặc biệt như thế nào và được đánh giá cao như thế nào. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện bởi vì mẹ của chúng ta đã làm rất nhiều điều cho chúng ta, những lời nói đó không thể diễn tả được rằng họ đã làm chúng ta hạnh phúc như thế nào. Nhưng để chúc mẹ bạn sinh nhật vui vẻ, chúng tôi có một số ý tưởng có thể chỉ ra rằng bạn mong muốn ngày của mẹ sẽ đặc biệt như thế nào. 

 Xem thêm: 

                        >>  Tiếng anh trực tuyến lớp 2

                       >>  Học tiếng Anh trực tuyến lớp 6

 

Lời chúc mừng sinh nhật mẹ

 

>> Có thể bạn quan tâm: 30 cách nói “Hello” bằng tiếng Anh

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số cách để chúng ta có thể chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Chúng ta sẽ xem xét một số lời chúc sinh nhật vui vẻ cũng như một số lời chúc tình cảm hơn. Dù bạn muốn chúc mẹ một ngày sinh nhật vui vẻ theo cách nào, bạn sẽ tìm thấy lời chúc hoàn hảo ngay tại đây. Những lời chào này có thể được sử dụng dưới dạng thiệp, tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại hoặc nói lời chúc trực tiếp.

 

Lời chúc sinh nhật dành cho mẹ

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xem xét một số cách yêu thương và chân thành để chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.

You are the best mom in the entire world, there isn’t enough love in my heart to show you how special I hope your birthday is.

Mẹ là người mẹ tốt nhất trên toàn thế giới, không có đủ tình yêu trong trái tim con để cho mẹ thấy con  hy vọng sinh nhật của mẹ đặc biệt như thế nào.

Thank you for being so patient and loving with me. I hope that you have a beautiful birthday.

Cảm ơn vì đã kiên nhẫn và yêu thương con. Con hy vọng rằng mẹ có một sinh nhật đẹp.

My mom is the most amazing woman in the world and she deserves the most amazing birthday in the world.

Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới và bà ấy xứng đáng có một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trên thế giới.

Here’s to a great birthday and an even better year ahead, to the most wonderful mom in the world.

Đây là một sinh nhật tuyệt vời và một năm sắp tới tuyệt vời hơn nữa, gửi tới người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới.

Being a mom is the hardest job in the world, but you do it the best. Happy birthday.

Làm mẹ là công việc khó nhất trên thế giới, nhưng mẹ  đã làm điều đó một cách tốt nhất. Chúc mừng sinh nhật.

I am so lucky to have a mother like you, caring, kind and giving. I could never repay you but I do wish you every happiness on your birthday.

Con thật may mắn khi có một người mẹ như mẹ, luôn quan tâm, ân cần và cho đi. Con không bao giờ có thể trả ơn mẹ nhưng con chúc mẹ luôn hạnh phúc vào ngày sinh nhật của mẹ.

Who is the most beautiful mom in the world? Oh yes, that would be you. Happy birthday, mommy.

Người mẹ đẹp nhất trên thế giới là ai? Ồ vâng, đó sẽ là bạn. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu.

Mom, I wish you all the blessings in the world on your birthday. May all your dreams come true.

Mẹ ơi, con chúc mẹ nhận được nhiều phước lành trên thế giới vào ngày sinh nhật của mình. Có thể tất cả những giấc mơ của mẹ trở thành sự thật.

 

Lời chúc mừng sinh nhật mẹ

 

Happy birthday to the dearest and treasured mom ever.

Chúc mừng sinh nhật người mẹ thân yêu và quý giá nhất.

Mom, thank you for bringing me into this world and loving me ever since. And thank you to your mom for bringing you into this world, allowing us to celebrate your birthday today.

Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã mang con đến thế giới này và yêu thương con từ đó. Và cảm ơn mẹ của bạn đã mang bạn đến thế giới này, cho phép chúng con  tổ chức sinh nhật của mẹ  ngày hôm nay.

I could have been born to anyone else but I am so glad that I was born to you. Have the most special birthday.

Tôi có thể được sinh ra cho bất kỳ ai khác nhưng tôi rất vui vì tôi được sinh ra cho bạn. Có một sinh nhật đặc biệt nhất.

Some people think that their mom is the best, I know that my mom is the best. Happy birthday to the best mom.

Một số người nghĩ rằng mẹ của họ là tốt nhất, tôi biết rằng mẹ của tôi là tốt nhất. Chúc mừng sinh nhật mẹ tốt nhất.

I could never have gotten to where I am today without your love and guidance, let me show you how grateful I am on your birthday.

Tôi đã không bao giờ có được vị trí của ngày hôm nay nếu không có tình yêu và sự hướng dẫn của bạn, hãy để tôi cho bạn thấy tôi biết ơn như thế nào trong ngày sinh nhật của bạn.

Mom, you always do the hard work, now it is my turn to take care of you on this special day, your birthday.

Mẹ, mẹ luôn làm việc chăm chỉ, bây giờ đến lượt con chăm sóc mẹ trong ngày đặc biệt này, sinh nhật của bạn.

Happy birthday, thank you for being so caring and lovely to me, you always think of everyone else, now we will use this day to help you relax and be looked after.

Chúc mừng sinh nhật, cảm ơn vì đã quan tâm và đáng yêu với tôi, bạn luôn nghĩ đến mọi người khác, bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng ngày này để giúp bạn thư giãn và được chăm sóc.

You really deserve the most amazing birthday for being the most amazing mother.

Bạn thực sự xứng đáng có một sinh nhật tuyệt vời nhất vì là một người mẹ tuyệt vời nhất.

Happy birthday to mom, I wish that you have an extraordinary day that is filled with the best things life has to offer because you deserve nothing less than the best.

Chúc mừng sinh nhật mẹ, con ước rằng mẹ có một ngày phi thường với những điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng vì mẹ xứng đáng không kém những điều tốt đẹp nhất.

Happy birthday to the lady who brought me to life and then showed me how to live it.

Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ đã mang tôi đến với cuộc sống và sau đó chỉ cho tôi cách sống.

You are my mother and I could never replace you. I hope you have a wonderful birthday.

Mẹ là mẹ của con và con không bao giờ có thể thay thế được mẹ. Tôi mong bạn sẽ có một sinh nhật tuyệt vời.

My amazing mom deserves a birthday full of colour and celebration as you are the most amazing mother in the world.

Người mẹ tuyệt vời của tôi xứng đáng có một sinh nhật đầy màu sắc và kỷ niệm vì bạn là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới.

 

Cho dù mẹ của bạn thích những tin nhắn yêu thương, nhẹ nhàng trong ngày sinh nhật của mình hay mẹ là kiểu phụ nữ thích tạo ra tiếng cười nhỏ trong ngày đặc biệt của mình, danh sách những lời chúc mừng sinh nhật này sẽ cung cấp cho bạn nguồn cảm hứng để chúc bất kỳ người mẹ nào thật hạnh phúc ngày sinh nhật.

>> Mời bạn quan tâm: Tổng hợp những câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất