Những Idioms & Phrasal verbs dùng để diễn tả nỗi buồn trong tiếng Anh

Những Idioms & Phrasal verbs dùng để diễn tả nỗi buồn trong tiếng Anh

Cùng tìm hiểu những idioms và Phrasal verbs diễn tả nỗi buồn trong tiếng Anh nhé

 1. sorrow : nỗi đau buồn, sầu khổ

Ex: The sorrow she felt over/at the death of her husband was almost too much to bear.

 

 1. grief : nỗi đau buồn, sầu khổ, thương tiếc

Ex: Her grief at her son's death was terrible.

 

 1. trauma : chấn thương (vật lý), nỗi đau (tâm lý)

Ex: He had psychotherapy to help him deal with his childhood traumas.

 

 1. (down) in the dumps : be down in the mouth : buồn, không vui

Ex: She's a bit down in the dumps because she failed one of her exams.

 

 1. out of sorts : tâm trạng không vui

Ex: Peter overslept this morning and has been out of sorts all day.

 

 1. glum : buồn phiền, không vui

Ex: He's very glum about the company's prospects. 

 1. bereavement : sự mất mát, tổn thất khi người thân, bạn bè

Ex: She has recently suffered a bereavement.

 

 1. broken-hearted : grief-stricken : đau lòng, buồn phiền

 >>> Mời xem thêm: học tiếng anh giao tiếp trực tuyến ở đâu tốt nhất

 1. knock sb sideways/ for six : nỗi đau mất mát quá lớn/ làm ai đó phát ốm
 2. take it hard : quá đau buồn vì một điều gì đó
 3. (be) in bits : quá đau buồn

Ex: He was in bits after her death.

 

 1. fall apart : go/fall to pieces : trầm cảm, sang chấn tâm lý

Ex: After his wife died, he began to fall apart.

 

 1. get sb down : khiến ai đó không vui, chán nản

Ex: The chaos in his house was starting to get him down.

 1. cast a shadow over : phá hỏng bầu không khí vui vẻ với một tin không tốt.

Ex: Her father's illness had cast a shadow over the birth of her baby.

 

 1. a heavy heart : đau lòng, không vui

Ex: With a heavy heart, she turned to wave goodbye.

 

 1. bring a lump to/have a lump in one’s throat : cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng, muốn bật khóc

Ex: When we said goodbye I had a lump in my throat.

 

 1. burst into tears : muốn òa khóc

 

 1. mope around : chán nản, ủ rũ, thẫn thờ cả ngày

 

Ex: He was driving me crazy, moping around the house all day.

 1. wallow in one’s sadness : chìm đắm trong nỗi buồn

>>> Mời xem thêm: Cách phân biệt “will” và “be going to” trong tiếng Anh chính xác nhất