Different đi với giới từ gì? Phân biệt Different from, Different to, Different than?

Different đi với giới từ gì? Phân biệt Different from, Different to, Different than?

Different là tính từ tiếng Anh thông dụng và được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp cũng như trong các bài tập, bài kiểm tra tiếng Anh. Vậy Different đi với giới từ gì? Cùng tìm hiểu cách dùng Different theo chuẩn ngữ pháp qua bài viết dưới đây!

Different là gì?

Different (adj) : khác. Different là một tính từ nghĩa là khác.

Ví dụ:

 • Susan is different. Currently, she’s a rich person.

Susan thì khác. Hiện tại, cô ấy là một con người giàu có.

 • She hadn’t seen him for years, but he wasn’t any different.

Cô ấy đã không gặp anh ta trong nhiều năm qua, thế nhưng anh ta không khác đi một chút gì hết cả.

Different đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Có 3 giới từ đi với Different đó là: from, to, than. Chúng ta thường có cách dùng Different với from, nhưng người Anh thì có cách dùng Different to và người Mỹ là Different than.

 • Different from
 • Different to
 • Different than

Ví dụ:

 • This result’s different from what she expected.

Kết quả này khác với những gì mà cô ta mong đợi.

 • John’s different to what I imagined him to be.

John khác với những gì mà tôi tưởng tượng về anh ta.

 • This quality is different from the picture you sent me.

Chất lượng này khác với tấm hình mà bạn đã gửi tôi.

 

Những từ bổ nghĩa đi với different

Khác với các tính từ trong tiếng Anh khác, Different sẽ gần giống với 1 tính từ so sánh hơn và được bổ nghĩa bởi những từ như: any, no, little và not much.

Ví dụ:

 • How’s her health, Marie? – No different.

Sức khỏe của cô ấy như thế nào rồi, Marie? – Vẫn chưa chuyển biến gì cả.

 • I will change contract a little differently. Can you check it now?

Tôi sẽ thay đổi hợp đồng hơi khác một chút. Bạn có thể kiểm tra nó bây giờ được chứ?

Chú ý: Quite different sẽ mang ngữ nghĩa là “khác biệt hoàn toàn”.

Ví dụ:

 • Susan was quite different after returning back company.

Susan đã khác hoàn toàn sau khi trở lại công ty.

 • You are quite different from what I think.

Bạn hoàn toàn khác so với những gì tôi nghĩ.

Chú ý: Cách sử dụng Different sẽ khác so với 1 số tính từ so sánh hơn khác là có thể sử dụng “very” ở vị trí đứng đằng trước.

Ví dụ:

 • Those two tables are very different.

Hai cái tủ đó rất khác nhau.

 • Susan and Marie are twins, but their personalities are very different.

Susan và Marie là chị em sinh đôi, nhưng tính cách của họ rất khác nhau.

>> Xem thêm: Cách phân biệt How many và How much

Phân biệt Different to, Different from, Different than, Difference

Phân biệt cách dùng Different to, Different from, Different than và Difference:

 • Cách dùng Different to: Chủ yếu hướng tới, theo hướng hoặc đến nơi nào đó khác biệt, cách sử dụng này thường bắt gặp ở người Anh.
 • Cách dùng Different from: Đây là cách sử dụng phổ biến nhất, cả trong Anh-Anh và Anh-Mỹ.
 • Cách dùng Different than: Cách sử dụng này thường bắt gặp ở người Mỹ.
 • Cách dùng Difference: Đây là 1 danh từ trong tiếng Anh, được dùng với nghĩa “sự khác biệt”, khác với ba từ ở trên.

Ví dụ:

 • Susan is no different from an princess.

Susan không khác gì 1 thiên thần cả.

 • My car was different to what I expected.

Chiếc xe của tôi khác với những gì tôi mong đợi.

 • He makes a difference to my company’s service. 

Anh ta tạo nên sự khác biệt cho dịch vụ của công ty tôi.

>>> Mời xem thêm:

Cách dùng cấu trúc By the time trong tiếng Anh chi tiết đầy đủ nhất

Tiếng Anh trực tuyến 1 thầy 1 trò 

THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!