300+ từ động từ có quy tắc thông dụng hữu ích trong tiếng Anh

300+ từ động từ có quy tắc thông dụng hữu ích trong tiếng Anh

Động từ có quy tắc! Khi xây dựng một câu, điều quan trọng là phải biết bạn đang làm nó ở thì gì; theo nghĩa này, điều cần thiết là phải hiểu cách chia động từ tốt. Trong tiếng Anh, chúng ta có hai loại động từ, động từ bất quy tắc (cách chia động từ không tuân theo bất kỳ quy tắc ngữ pháp nào) và động từ có quy tắc (luôn được chia theo những quy định cụ thể). Hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các quy tắc mà bạn phải xem xét để chia chúng một cách chính xác.

Xem thêm:

>> Cách học tiếng Anh qua mạng hiệu quả

>>  Các trang web học tiếng Anh miễn phí

động từ bất quy tắc
Động từ bất quy tắc và mẹo học tiếng anh hiệu quả

1. Động từ có quy tắc (Regular Verbs)

1.1. Sự định nghĩa

Động từ có quy tắc là những động từ không thay đổi gốc của chúng khi chúng được chia. Điều đó nghĩa là gì?

Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ phải thêm “ed” hoặc “d”  vào các động từ có quy tắc để biến chúng thành quá khứ hoặc phân từ quá khứ. Đúng, quá khứ đơn và quá khứ phân từ của những động từ này giống nhau.

1.2. Quy tắc chính tả

Để chia động từ có quy tắc tốt, bạn phải tính đến những thông tin sau:

1.2.1. Theo nguyên tắc chung, chúng ta thêm “ed” vào các động từ tiếng Anh thông thường để biến chúng thành quá khứ. Tuy nhiên, nếu động từ kết thúc bằng “e”, chúng ta sẽ chỉ thêm “d” vào nó.

 • visit → visited
 • work → worked
 • bake → baked

1.2.2. Kết thúc động từ bằng phụ âm + “y”, chúng ta sẽ thay đổi “y” đó thành “i” và sẽ thêm “ed”.

 • study → studied
 • apply → applied
 • dry → dried

1.2.3. Kết thúc động từ bằng nguyên âm + “y”, chúng ta sẽ chỉ thêm “ed” vào động từ.

 • enjoy → enjoyed
 • play → played
 • destroy → destroyed

1.2.4. Nếu động từ chỉ có một âm tiết và ba chữ cái cuối cùng của động từ theo mẫu “phụ âm + nguyên âm + phụ âm”, chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối và thêm “ed”

 • ban → banned
 • mop → mopped
 • trap → trapped

QUAN TRỌNG!  Vui lòng không nhân đôi các chữ cái sau khi chúng xuất hiện ở cuối động từ: h, j, q, v, w, x, y.

1.2.5. Động từ có hai âm tiết và lực của tiếng rơi vào âm tiết thứ hai; chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối và thêm "ed."

 • Permit → permitted
 • commit → committed
 • compel → compelled

>> Xem thêm: 9 nguyên tắc ngữ pháp tiếng Anh cần nhớ

1.3. Quy tắc phát âm

Phần cuối “ed ” trong các động từ tiếng Anh thông thường có thể được phát âm theo ba cách khác nhau. Để hiểu rõ hơn về các quy tắc phát âm này, chúng ta sẽ sử dụng tay và cổ họng.

1.3.1 Nếu cách phát âm của các động từ thông thường kết thúc bằng “-t” hoặc “-d”, thì phần cuối “-ed” sẽ được phát âm là / -id /.

 • Visited
 • Added

1.3.2. Nếu chúng ta sử dụng giọng nói của mình để phát âm âm cuối của động từ, đuôi “-ed” sẽ giống âm /d/.

 • Amazed
 • Damaged

Các phụ âm phổ biến nhất trong tiếng Anh là: / b /, / g /, / z /, / v /, / m /, / n /, / l /, / s /, / w /, / y /, / r /. Chúng rất hay bởi vì chúng ta sử dụng giọng nói của mình để nói rõ chúng. Nếu bạn chạm vào cổ họng khi nói to, bạn sẽ cảm thấy hợp âm của mình rung lên.

Hãy nhớ rằng, mỗi khi chúng ta sử dụng giọng nói của mình để phát âm âm cuối của động từ, đuôi “-ed” sẽ giống như một /-d/. Chúng ta làm một bài tập nhỏ nhé? Hãy sử dụng động từ "beg". Nói to "begggggg" và chạm vào cổ họng của bạn. Không đúng là cổ họng của bạn hơi rung lên một chút sao? Vì âm / g / được lồng tiếng nên “begged” được phát âm bằng / -d / ở cuối.

1.3.3. Nếu chúng ta không sử dụng giọng nói của mình để phát âm âm cuối của động từ, đuôi “-ed” sẽ giống âm / -t /.

 • Looked
 • Washed

Chúng ta không sử dụng giọng nói của mình khi phát âm các phụ âm vô thanh. Nếu bạn chạm vào cổ họng khi phát âm chúng, bạn sẽ thấy rằng dây thanh quản của bạn không rung. Các phụ âm vô thanh trong tiếng Anh là: /p/, /s/, /f/, /k/, /h/, /sh/, /ch/, /gh/, /th/, /ss/, /c/, /x/.

Sẵn sàng cho một bài tập cuối cùng? Đọc các động từ sau và chạm vào cổ họng của bạn (niffed, helped). Dây thanh âm của bạn sẽ không rung khi bạn phát âm âm cuối của động từ. Vì dây thanh âm của chúng ta không rung khi phát âm âm cuối của các động từ trước đó, chúng ta phát âm thì quá khứ của các động từ đó với một / -t / ở cuối.

2. Danh sách các động từ có quy tắc

Danh sách các động từ có quy tắc được sử dụng nhiều nhất

Dạng nguyên thể

Thì quá khứ đơn/ quá khứ phân từ

Nghĩa

Accept

Accepted

Đã được chấp nhận

Accuse

Accused

Bị tố cáo

Achieve

Achieved

Đã đạt được

Act

Acted

Đã thực hiện

Add

Added

Thêm

Admire

Admired

Được ngưỡng mộ

Admit

Admitted

Thừa nhận

Adopt

Adopted

Con nuôi

Advise

Advised

Khuyên

Affect

Affected

Bị ảnh hưởng

Agree

Agreed

Đã đồng ý

Allow

Allowed

Cho phép

Announce

Announced

Công bố

Appreciate

Appreciated

Đánh giá cao

Approve

Approved

Đã được phê duyệt

Argue

Argued

Tranh luận

Arrive

Arrived

Đã đến

Ask

Asked

Yêu cầu

Assist

Assisted

Được hỗ trợ

Attack

Attacked

Bị tấn công

Attempt

Attempted

Đã cố gắng

Attend

Attend

Tham dự

Avoid

Avoided

Tránh được

Back (up)

Backed (up)

Hỗ trợ)

Bake

Baked

Nướng

Banish

Banished

Bị trục xuất

Beg

Begged

Năn nỉ

Behave

Behaved

Cư xử

Believe

Believed

Tin rằng

Belittle

Belittled

Xem thường

Blame

Blamed

Bị đổ lỗi

Bog down

Bogged down

Sa lầy

Boil

Boiled

Sôi lên

Borrow

Borrowed

Mượn

Bother

Bothered

Làm phiền

Bound

Bounded

Bị ràng buộc

Brake

Braked

Phanh

Brush

Brushed

Đã chải

Bury

Buried

Chôn cất

Call

Called

Triệu tập

Carry

Carried

Mang đi

Cause

Caused

Gây ra

Celebrate

Celebrated

Tôn vinh

Challenge

Challenged

Thử thách

Change

Changed

Đã thay đổi

Chase

Chased

Bị truy đuổi

Chat

Chatted

Đã tán gẫu

Cheat

Cheated

Bị lừa

Check

Checked

Đã kiểm tra

Cheer

Cheered

Cổ vũ

Chew

Chewed

Nhai

Clap

Clapped

Vỗ tay

Clean

Cleaned

Làm sạch

Clear

Cleared

Đã xóa

Climb

Climbed

Đã leo lên

Close

Closed

Đã đóng cửa

Coax

Coaxed

Dỗ ngọt

Coexist

Coexisted

Cùng tồn tại

Collect

Collected

Đã thu thập

Compare

Compared

Đối chiếu

Compete

Competed

Đã biên soạn

Complain

Complained

Khiếu nại

Concoct

Concocted

Kết hợp

Confess

Confessed

Thú nhận

Consider

Considered

Được xem xét

Construct

Constructed

Xây dựng

Contact

Contacted

Đã liên hệ

Continue

Continued

Tiếp tục

Control

Controlled

Được kiểm soát

Cook

Cooked

Nấu chín

Copy

Copied

Đã sao chép

Cough

Coughed

Bị ho

Count

Counted

Đã đếm

Crash

Crashed

Bị va chạm

Create

Created

Tạo

Cry

Cried

Khóc

Curse

Cursed

Bị nguyền rủa

Cycle

Cycled

Đi xe đạp

Damage

Damaged

Bị hư hại

Dance

Danced

Khiêu vũ

Decide

Decided

Quyết định

Deliver

Delivered

Đã giao hàng

Demand

Demanded

Có nhu cầu

Design

Designed

Được thiết kế

Destroy

Destroyed

Bị phá hủy

Develop

Developed

Đã phát triển

Die

Died

Chết

Disappoint

Disappointed

Thất vọng

Discover

Discovered

Đã phát hiện

Discuss

Discussed

Thảo luận

Disregard

Disregarded

Không quan tâm

Disturb

Disturbed

Bị làm phiền

Divide

Divided

Chia

Drag

Dragged

Kéo

Dress

Dressed

Ăn mặc

Dry

Dried

Khô

Dunk

Dunked

Nhúng

Earn

Earned

Kiếm được

Eliminate

Eliminated

Đã loại bỏ

Emigrate

Emigrated

Di cư

Employ

Employed

Có việc làm

Encourage

Encouraged

Động viên

End

Ended

Đã kết thúc

Enjoy

Enjoyed

Rất thích

Escape

Escaped

Đã trốn thoát

Establish

Established

Thành lập

Estimate

Estimated

Ước lượng

Exercise

Exercised

Bài tập

Expand

Expanded

Đã mở rộng

Explain

Explained

Giải thích

Fake

Faked

Giả mạo

Film

Filmed

Đã quay phim

Finish

Finished

Đã kết thúc

Fish

Fished

Câu cá, đánh cá

Fix

Fixed

đã sửa

Flush

Flushed

Đỏ bừng

Follow

Followed

Đã theo dõi

Force

Forced

Bị ép

Foster

Fostered

Bồi dưỡng

Fry

Fried

Chiên

Gather

Gathered

Đã thu thập

Grab

Grabbed

Nắm lấy

Grade

Graded

Đã phân loại

Greet

Greeted

Đã chào

Ground

Grounded

Căn cứ

Guess

Guessed

Đã đoán

Happen

Happened

Đã xảy ra

Harass

Harassed

Bị quấy rối

Harm

Harmed

Bị hại

Hate

Hated

Bị ghét

Heal

Healed

Được chữa lành

Heat

Heated

Đun nóng

Help

Helped

Đã giúp đỡ

Hesitate

Hesitated

Do dự

Hire

Hired

Thuê mướn

Hitchhike

Hitchhiked

Quá giang

Hope

Hoped

Hy vọng

Hunt

Hunted

Bị săn đuổi

Hurry

Hurried

Gấp rút

Hush (up)

Hushed (up)

Đã vội (lên)

Identify

Identified

Xác định

Imagine

Imagined

Tưởng tượng

Include

Included

Bao gồm

Insist

Insisted

Khăng khăng

Intend

Intended

Dự định

Interest

Interested

Thú vị

Interrupt

Interrupted

Bị gián đoạn

Introduce

Introduced

Được giới thiệu

Invent

Invented

Phát minh

Investigate

Investigated

Điều tra

Irritate

Irritated

Bị kích thích

Jinx

Jinxed

Xui xẻo

Join

oined

có dầu

Joke

Joked

Nói đùa

Jump

Jumped

Đã nhảy

Kick

Kicked

Đá, sút

Kill

Killed

Bị giết

Kiss

Kissed

Hôn

Knock

Knocked

Đánh ngã

Land

Landed

Hạ cánh

Last

Lasted

Kéo dài

Laugh

Laughed

Đã cười

Learn

Learned

Đã học

Lie

Lied

Nói dối

Lift

Lifted

Được nâng lên

Like

Liked

Đã thích

Link

Linked

Đã liên kết

List

Listed

Liệt kê

Listen

Listened

Đã lắng nghe

Live

Lived

Đã sống

Locate

Located

Nằm

Lock

Locked

Đã khóa

Love

Loved

Yêu

Mail

Mailed

Đã gửi thư

Marry

Married

Cưới nhau

Measure

Measured

Đo lường

Mind

Minded

Có tâm

Miss

Missed

Bỏ lỡ

Mistreat

Mistreated

Bị ngược đãi

Mix (up)

Mixed (up)

Trộn lẫn)

Move

Moved

Đã di chuyển

Murder

Murdered

Bị giết

Name

Named

Được đặt tên

Need

Needed

Cần thiết

Note

Noted

Ghi chú

Notice

Noticed

Nhận thấy

Number

Numbered

Được đánh số

Obey

Obeyed

Vâng lời

Offend

Offended

Bị xúc phạm

Offer

Offered

Ngỏ ý

Open

Opened

Mở ra

Outsmart

Outsmarted

Thông minh hơn

Overreact

Overreacted

Phản ứng quá mức

Paint

Painted

Sơn

Park

Parked

Đậu

Phone

Phoned

Gọi điện

Pick

Picked

Đã chọn

Pip

Ripped

Nứt toạc ra

Piss (off)

Pissed (off)

Bực mình)

Place

Placed

Đã đặt

Plan

Planned

Có kế hoạch

Play

Played

Chơi

Please

Pleased

Vui lòng

Pluck

Plucked

Nhổ

Practice

Practiced

Đã thực hành

Praise

Praised

Được khen ngợi

Pray

Prayed

Đã cầu nguyện

Prefer

Preferred

Được ưu tiên

Pretend

Pretended

Giả vờ

Print

Printed

Đã in

Proceed

Proceeded

Đã tiến hành

Promise

Promised

Đã hứa

Pull

Pulled

Kéo

Pull

Pulled

Kéo

Punch

Punched

Đục lỗ

Punish

Punished

Bị trừng phạt

Purchase

Purchased

Đã mua

Push

Pushed

Được đẩy

Question

Questioned

Được hỏi

Race

Raced

Phân biệt chủng tộc

Rain

Rained

Mưa

Rate

Rated

Đã đánh giá

Recommend

Recommended

Khuyến khích

Reduce

Reduced

Giảm

Refuse

Refused

Bị từ chối

Regret

Regretted

Hối hận

Rehearse

Rehearsed

Diễn tập

Relax

Relaxed

Thư thái

Remember

Remembered

Đã nhớ

Reply

Replied

Đã trả lời

Request

Requested

Yêu cầu

Rescue

Rescued

Giải cứu

Retire

Retired

Về hưu

Return

Returned

Trả lại

Rob

Robbed

Bị cướp

Rub

Rubbed

Chà xát

Rush

Rushed

Vội vàng

Scare

Scared

Sợ hãi

Scold

Scolded

Bị mắng

Seem

Seemed

Có vẻ

Select

Selected

Đã chọn

Share

Shared

Được chia sẻ

Shop

Shopped

Đã mua sắm

Shout

Shouted

Kêu la

Shrug

Shrugged

Nhún vai

Sign

Signed

Đã ký

Skate

Skated

Đã trượt băng

Slap

Slapped

Tát

Slip

Slipped

Trượt

Smoke

Smoked

Hun khói

Snatch

Snatched

Bị giật

Snore

Snored

Ngáy

Sort

Sorted

Đã sắp xếp

Sound

Sounded

Âm thanh

Stalk

Stalked

Rình rập

Stare

Stared

Nhìn chằm chằm

Start

Started

Đã bắt đầu

State

Stated

Đã nêu

Stay

Stayed

Đã ở lại

Step

Stepped

Bước

Stop

Stopped

Đã dừng lại

Store

Stored

Được lưu trữ

Stroll

Strolled

Được cuộn lại

Study

Studied

Đã học

Succeed

Succeeded

Thành công

Sue

Sued

Kiện

Suggest

Suggested

Được đề xuất

Talk

Talked

Đã nói chuyện

Taste

Tasted

Nếm thử

Tease

Teased

Trêu ghẹo

Thank

Thanked

Cảm ơn

Touch

Touched

Cảm động

Tour

Toured

Đã tham quan

Trade

Traded

Giao dịch

Travel

Traveled

Đi du lịch

Trip

Tripped

Vấp ngã

Trouble

Troubled

Rắc rối

Try

Tried

Cố gắng

Turn

Turned

Quay

Twist

Twisted

Xoắn

Type

Typed

Đã đánh máy

Underline

Underlined

Gạch chân

Use

Used

Đã sử dụng

Vary

Varied

Đa dạng

Visit

Visited

Đã đến thăm

Visit

Visited

Đã đến thăm

Vote

Voted

Đã bình chọn

Wait

Waited

Chờ đợi

Walk

Walked

Đi bộ

Want

Wanted

Muốn

Warn

Warned

Cảnh báo

Wash

Washed

Rửa sạch

Wast

Wasted

Lãng phí

Watch

Watched

Đã xem

Water

Watered

Tưới nước

Wave

Waved

Vẫy tay

Welcome

Welcomed

Hoan nghênh

Wink

Winked

Nháy mắt

Wish

Wished

Chúc

Witness

Witnessed

Được chứng kiến

Wonder

Wondered

Băn khoăn

Work

Worked

Đã làm việc

Worry

Worried

Lo lắng

Wrap

Wrapped

Bọc

Yell

Yelled

La lên

Hi vọng với kiến thức ở trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về động từ có quy tắc trong tiếng Anh. Chúc bạn học tập thật tốt!

>> Xem thêm: Lớp học tiếng Anh miễn phí cho bé

QUÉT MÃ QR THAM GIA NHÓM ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU TIẾNG ANH MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG, FILE LUYỆN NGHE VÀ CÁC BÀI TẬP ÔN THI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 10 NHÉ!