Tin ngành giáo dục

Câu bị động (Passive Voice) - Cách dùng và các trường hợp đặc biệt

Câu bị động là một trong những cấu trúc ngữ pháp rất quan trọng. Nó là một phần không thể thiếu trong các bài thi cũng như trong giao tiếp hàng ngày. Mời các bạn tìm hiểu về cấu trúc, cách dùng, cách chuyển từ câu chủ động sang thể bị động, và các trường hợp đặc biệt của câu bị động

 

Câu bị động (Passive Voice) là gì? 

 

Passive voice là câu được dùng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động. Chủ thể của hành động lúc này đóng vai trò phụ, người nói muốn người nghe tập trung vào đối tượng bị tác động.

Example:

 • My computer was repaired. (Máy tính của tôi đã được sửa rồi)

Người nói đang muốn nhấn mạnh việc chiếc máy tính đã được sửa, không muốn nhắc đến ai đã sửa nó. 

 

 

Khi nào dùng câu bị động 

 

Thể bị động được sử dụng trong các trường hợp sau: 

TH1: Khi đối tượng được nói đến không thể thực hiện hành động 

Example: 

 • Dishes have been washed (Những chiếc đĩa đã được rửa xong rồi)

Vì những chiếc đĩa thì không thể tự rửa sạch được nên sẽ sử dụng thể bị động. 

– TH2: Sử dụng câu bị động khi muốn nói một cách lịch sự, trang trọng

Example: 

 • The mistake was made (Đã xảy ra lỗi mất rồi) 

Trường hợp này nhấn mạnh tình huống đã xảy ra, tránh nhắc đến người gây ra lỗi nhằm nói giảm nói tránh một cách lịch sự.

 

Cấu trúc chung của câu ở thể bị động

 

Cấu trúc câu chủ động: 

S + V + O

Chuyển sang cấu trúc bị động:

S + be + V3 + by + (O/Sb)

Động từ tobe được chia theo thì của câu chủ động. 

Example: 

 • He bought a new car. 
 • A new car was bought by him. (Cái xe được mua bởi anh ấy)

 

Cách chuyển từ câu chủ động sang bị động 

 

Khi chuyển sang thể bị động ta thực hiện theo trình tự các bước sau: 

Bước 1: Xác định tân ngữ, đưa tân ngữ lên đầu câu để làm chủ ngữ

Bước 2: Xác định thì của câu chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động theo cấu trúc.

Bước 3: Chuyển chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ và thêm “by”. Đối với chủ ngữ không xác định thì được bỏ qua (by them, by people,…)

Example: 

 • My mom is cooking the lunch in the kitchen 

➤ The lunch is being cooked by my mom in the kitchen. (Bữa trưa đang được nấu bởi mẹ tôi trong bếp)

 

Cấu trúc chuyển câu bị động tương ứng với các thì

 

Câu bị động trong các thì hiện tại

 

Thì

Thể chủ động 

Thể bị động 

Hiện tại đơn 

S + V + O My brother often washes clothes.

S + be + V3 (+ by Sb/ O) Clothes are often washed by my brother.

Hiện tại tiếp diễn

S + am/ is/ are + Ving + O My father is making a toy.

S + am/ is/ are +  being + V3 (+ by Sb/ O) A toy is being made by my father.

Hiện tại hoàn thành 

S + have/ has + V3 + O My friend has washed his motorbike for 30 minutes.

S + have/ has + been + V3 (+ by Sb/ O) His motorbike has been washed by him for 30 minutes.

 

Câu bị động trong các thì quá khứ

 

Thì

Thể chủ động 

Thể bị động 

Quá khứ đơn 

S + V-ed + O My father bought that TV when I was young.

S + was/ were + V3 (+ by Sb/ O) That TV was bought by my father when I was young.

Quá khứ tiếp diễn

S + was/ were + Ving + O Yesterday she was planting the flowers.

S + was/ were +  being + V3 (+ by Sb/ O) The flowers were being planted by her yesterday.

Quá khứ hoàn thành 

S + had + V3 + O My mom had cooked dinner before leaving home.

S + had + been + V3 (+ by Sb/ O) Dinner had been cooked by my mom before she left home.

 

Câu bị động trong các thì tương lai

 

Thì

Thể chủ động 

Thể bị động 

Tương lai đơn

S + will V + O I will feed my cat.

S + will be + V3 (+ by Sb/ O) The cat will be fed.

Tương lai tiếp diễn

S + will be + Ving + O I will be washing clothes this time tomorrow.

S + will be +  being + V3 (+ by Sb/ O) Clothes will be being washed by me this time tomorrow.  

Tương lai hoàn thành

S + will have + V3 + O They will have completed the project by the end of May.

S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O) The project will have been completed by the end of May.

 

Câu bị động với động từ khiếm khuyết

Đối với những động từ khiếm khuyết như can; could; may; might; will; would; must; shall; should; ought to cấu trúc sẽ như sau: 

Dạng chủ động: S + modal verb + V + O

Dạng bị động: S + modal verb + be + V3 (+ by O)

Example:

Tom should buy vegetables in the market. 

=> Vegetables should be bought in the market by Tom. 

>>> Mời tham khảo: Câu Điều Kiện Loại 1 - nắm vững cấu trúc, định nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Anh

 

Lưu ý khi chuyển câu chủ động thành bị động 

Nội động từ không được dùng ở thể bị động

Example: 

 •  My leg was broken. (Cái chân của tôi bị gãy)

Trong trường hợp này ta không chuyển được sang thể bị động. 

 

Chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành động không được chuyển thành thể bị động.

 

Example: 

 •  The thief takes charge (Tên kẻ trộm phải nhận trách nhiệm)

Khi gặp to be/to get + P2 không nhất thiết mang nghĩa bị động 

 

Trong tình huống này nói đến hai tình huống mà chủ ngữ đang gặp

 

 • Chỉ trạng thái, tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.

Could you please check my massage while I am gone.

– He got lost in the forest yesterday.

 

 • Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy

– The girl gets dressed very quickly.

– I will be done when I finish my homework.

 

Chỉ biến đổi động từ to be, giữ nguyên phân từ 2.

 

 • to be made of: Được làm bằng (Nhấn mạnh chất liệu làm nên vật đó)

Example: This door is made of wood

 

 • to be made from: Được làm ra từ (Nhấn mạnh việc nguyên vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm nên vật đó)

Example: Newspaper is made from wood

 

 • to be made out of: Được làm bằng cách (Nhấn mạnh quá trình làm ra vật đó

Example: This cupcake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

 

 • to be made with: Được làm với (Nhấn mạnh rằng chỉ một trong số nhiều chất liệu làm nên vật đó)

Example: This cake tastes good because it was made with a lot of butter.

 

Phân biệt cách dùng marry và divorce trong câu chủ động và bị động.

Trường hợp không có tân ngữ thì thường dùng get mariedget divorced trong dạng informal.

 

 • Tom and Trang got married last weekend. (informal)

➤ Tom and Trang married last weekend. (formal)

 • After 5 unhappy years, they got divorced. (informal)

➤ After 5 unhappy years, they divorced. (formal)

 

 

Một số dạng câu bị động đặc biệt

Trong câu có 2 tân ngữ

 

Có nhiều động từ được dùng với hai tân ngữ đi cùng như give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … chúng ta sẽ có 2 cách chia câu thể bị động: 

Example: 

 He gave me a pen (Anh ấy đưa cho tôi một cái bút)

                 O1      O2

➤ A pen was given to me. (Một cái bút đã được đưa cho tôi)

➤ I was given a pen by him. (Tôi đã được anh ấy đưa cho một cái bút)

Example: My friend sends her relative a letter. 

➤ Her relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to her relative (by her)

 

Bị động đối với các động từ tường thuật (know, believe, say…)

 

Các động từ tường thuật gồm có: consider, expect, feel, find, know, report, say, believe, claim. Ta thực hiện chuyển đổi như sau: 

 • S: chủ ngữ; 
 • S’: Chủ ngữ bị động
 • O: Tân ngữ; 
 • O’: Tân ngữ bị động

 

Thể chủ động

Thể bị động

Example

S + V + THAT + S’ + V’ + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V’

People say that he is very handsome.

→ He is said to be very handsome.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S’ + V’

People say that he is very handsome.

It’s said that he is very handsome.

 

 

 

Câu chủ động là câu đề nghị (have, make, get)

 

Chủ động

Bị động

Example

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Tom has his son buy a cake.

→Tom has a cake bought by his son. 

(Tom nhờ con trai mua 1 cái bánh)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to V + (by someone)

Nam makes the hairdresser cut his hair.

→ His hair is made to cut by the hairdresser.

(Nam nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Mari gets her son to clean the door for her. 

→ Mari gets the door cleaned by her son. 

(Mari nhờ con trai dọn giúp cái cửa)

Xem thêm: Câu điều kiện loại 3 - câu điều kiện giả định trong quá khứ

 

Câu chủ động là câu hỏi (Câu hỏi dạng yes/no)

 

Chủ động

Bị động

Example

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S’ + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your bedroom? 

Is your bedroom cleaned (by you)?

(Con đã dọn phòng ngủ chưa?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S’ + V3/-ed + by + …?

Did you do your homework?

→ Was your homework done?

(Bài tập về nhà đã được làm chưa?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S’ + be + V3/-ed + by + O’?

Can you fix the TV? 

→ Can the TV be fixed

(Bạn sửa cái TV được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S’ + been + V3/-ed + by + O’?

Has Tom done his project? 

Has his project been done (by him)? 

(Anh ấy đã làm xong dự án chưa?)

 

Động từ là từ chỉ quan điểm, ý kiến (think/say/suppose…)

 

Với một số động từ chỉ quan điểm hoặc ý kiến như think/say/suppose/believe/consider/report ta thực hiện như sau:

Example:

 • People think Tuan stole his company’s money. (Mọi người nghĩ Tuấn lấy cắp tiền của công ty.)

➤ It is thought that Tuan stole his company’s money.

➤ Tuan is thought to have stolen his company’s money.

 

Động từ chỉ giác quan (see, hear, watch, look)

 

Đối với các động từ: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ta thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Nhìn/nghe thấy một phần của hành động ta sử dụng cấu trúc: 

S + Vp + Sb + V-ing. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang làm gì)

Example: 

–  I watched them playing socer. (Tôi nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ They were watched playing socer. (Họ được nhìn thấy đang đá bóng.)

Trường hợp 2: Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu đến cuối.

Cấu trúc : S + V + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)

Example: 

–  I heard her shout. (Tôi nghe thấy cô ấy hét)

➤ She was heard to shout. (Cô ấy được nghe thấy là đã hét.)

 

Câu chủ động là một câu mệnh lệnh (Let…)

 

– Trường hợp khẳng định:

 • Chủ động: V + O + …
 • Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Example: Open the door → Let the door be opened

– Trường hợp phủ định:

 • Chủ động: Do not + V + O + …
 • Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Example: Do not take bananas. → Let banana not be taken. (Không lấy chuối)

 

Câu bị động với “would like”

 

Để chuyển câu chủ động ở dạng would like ta thực hiện theo hai trường hợp sau: 

I would like to invite my grandfather to my house for dinner. (Tôi muốn mời ông nội tới nhà ăn tối)

=> I would like my grandfather to be invited to my house for dinner. (Tôi muốn ông nội tôi được mời tới nhà ăn tối)

I would love someone to give me gifts. (Tôi rất thích ai đó tặng tôi quà)

=> I would love to be given gifts. (Tôi rất thích được tặng quà)

 

Câu bị động với “be going to”

 

Cấu trúc câu chủ động: S + be +going to + Verb + Object

Cấu trúc câu bị động: S + be + going to + be + Verb3 + (by + Object)

 

Ví dụ: Jenny is going to travel in Canada. (câu chủ động)

=>>Canada is going to be traveled by Jenny.(Câu bị động)

 

Một số câu nói dạng ra lệnh, yêu cầu

 

Close your book! (Đóng sách của bạn lại)

Keep silent! (Hãy giữ im lặng)

 

Từ đó suy ra cấu trúc câu nói dạng đưa ra yêu cầu ở thể chủ động như sau:

 

Cấu trúc: Verb + Object

Dạng bị động: S + should/ must + be + Verb 3

Ví dụ: Turn off the air conditioner! (Hãy tắt máy lạnh đi!)

=>>Câu bị động: The air conditioner should be turned off!.(Máy lạnh nên được tắt đi)

 

Cấu trúc câu bị động với chủ ngữ giả “it”

 

Cấu trúc câu dạng chủ động: S + be + Adj + (for sb) + to do sth

Cấu trúc câu dạng bị động: It + be + Adj + for sth to be done

 

Ví dụ: It is easy to survey the project (câu chủ động)

Câu bị động: It is easy for the project to be surveyed.

 

Bài tập dạng câu bị động đặc biệt

 

Bài 1: Chuyển các câu sau sang thể bị động

 

1. Everyone told us that you were the winner of the City Olympic Prize in the competition last year.

2. Staff reported that the orders were canceled by negative comments.

3. Someone inform me that our manager is going to move to New York.

4. The supervisor announced that the workshop was delayed about 2 hours because of mechanical problems.

5. My father discovered that this plant was grown in India

6. The director promise that the audition will start on time.

7. John recommends that everyone should travel in France this season.

8. I believed my brother would pass this college entrance exam.

9. People have persuaded me that they will join with me to the party.

10. The class president notifies all the members that they will have to study harder next term

11. They have decided that the company will travel to Singapore together next month

12. Fans think that Jack is the best member of the team.

13. I find that this position is not suitable for someone like him.

14. Staff explained that the coupon expired

15. Rose told me that her class had won the dance competition last year.

16. I had my sister make a birthday cake for the party.

17. Tim will have him bring meeting materials tomorrow.

18. People have her buy lunch food

19. Mary gets her mother to cut her hair.

20. Tom will have the tailor sew his jacket.

21. Irene will get the engineer to design an apartment.

22. My mother had me buy some eggs.

23. My teacher often gets the technician to repair the projector

24. She had me bring her luggage to the hotel room.

25. Are you going to have your mom cook the party?

26. Jane must have her neighbor carry her luggage.

27. He will have a tutor teach this lesson.

28. Our family had a foreigner take this photo on our trip last year.

29. Kate had me send a message to her boss.

30. My mother had a doctor examine her teeth.

31. People believe that she is the luckiest person in the company

32. People saw her steal the phone.

 

Đáp án

 

1. We were told that you were the winner of the City Olympic prize in the competition last year.

2. It was reported that the orders were canceled by negative comments.

3. I am informed that our manager is going to move to New York

4.  It was announced that the workshop was delayed about 2 hours because of mechanical problems.

5. It was discovered that this plant was grown in India.

6. It is promised that the audition will start on time.

7. It is recommended that everyone should travel in France this season.

8. It was believed that my brother would pass this college entrance exam.

9.  I have been persuaded that they will join with me to the party.

10. All the members are notified that they will have to study harder next term.

11. It has been decided that the company will travel to Singapore together next month.

12. It is thought that Jack is the best member of the team.

13. It is found that this position is not suitable for someone like him.

14. It was explained that the coupon expired.

15. I was told that Rose’s class had won the dance competition last year.

16. I had a birthday cake made for the party.

17. Tim will have materials brought tomorrow.

18. People have lunch food bought.

19. Mary gets her hair cut.

20. Tom will have his jacket sewed.

21. Irene will get an apartment designed.

22. My mother had some eggs bought.

23. My teacher often gets the projector repaired.

24. She had her luggage brought to the hotel room.

25. Are you going to have the party cooked?

26. Jane must have her luggage carried.

27. He will have this lesson taught.

28. Our family had this photo taken on our trip last year.

29. Kate had a message sent to her boss.

30. My mother had her teeth examined.

31. It is believed that she is the luckiest person in the company.

32. She was seen to steal the phone

 

Câu điều kiện loại 3 - câu điều kiện giả định trong quá khứ

“Nếu mình học tập chăm chỉ, mình đã đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi” - Có lẽ bạn đã không ít lần tự nhủ với bản thân những câu tương tự như vậy. Trong tiếng Anh, chúng ta sẽ dùng câu điều kiện loại 3 để diễn tả những trường hợp như thế. 

Định nghĩa

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thật trong quá khứ, hay điều kiện giả định trong quá khứ. 

Cách dùng câu điều kiện loại 3

Chúng ta sẽ sử dụng câu điều kiện loại 3 để diễn tả sự tiếc nuối, hối hận về chuyện đã qua, trách móc, phàn nàn về quá khứ, hoặc mô tả một sự việc không có thật trong quá khứ và giả định kết quả của nó.

Trong câu điều kiện loại 3, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì quá khứ hoàn thành. Động từ ở mệnh đề chính chia theo dạng “would (not) have + P.P”

Cấu trúc:

 

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

S + Had + P II

S + would (could, might..) have + p II

If he had studied hard last week

He could have passed the exam

Nếu anh ấy học hành chăm chỉ vào tuần trước

Anh ấy đã có thể vượt qua bài kiểm tra

IF + S + had(not) + P.P, S + would(not) + have + P.P

PP: quá khứ phân từ hay động từ chia ở cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc.

Ví dụ:

If John had done the homework yesterday, he would not have got bad mark. / (Nếu John làm xong bài tập về nhà hôm qua, anh ấy đã không bị điểm kém.)

Lưu ý: 

 • Mệnh đề chính và mệnh đề điều kiện có thể đổi chỗ cho nhau. Nếu mệnh đề chính đảo lên trước mệnh đề điều kiện, không cần đặt dấu phẩy giữa chúng.
 • Với mệnh đề chính, ta có thể sử dụng một số động từ khác thay cho would như could, might.

Ví dụ:

 • What would you have done if you had not chosen that job? / (Bạn sẽ làm gì nếu bạn không chọn công việc đó?)
 • If Robert had tried harder, he might have won the contest. / (Nếu Robert cố gắng hơn, anh ấy có thể đã thắng cuộc thi.)
 • If you had told me the truth, I could have helped to solve the problem. / (Nếu bạn nói cho tôi biết sự thật, tôi có thể đã giúp bạn giải quyết vấn đề.)

 

>>> Có thể bạn quan tâm: Tiêu chí để lựa chọn các khóa học tiếng Anh online uy tín cho bé

Một số cấu trúc nâng cao

Dạng đảo của câu điều kiện loại 3

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một phần kiến thức nâng cao hơn của câu điều kiện, chính là dạng đảo ngữ. Đảo ngữ là hình thức đảo ngược vị trí thông thường của chủ ngữ và động từ trong câu để nhấn mạnh một thành phần hay ý nào đó trong câu. 

Đối với câu điều kiện loại 3, chúng ta đảo ngữ khi muốn nhấn mạnh ý ở mệnh đề giả thiết hơn bình thường. Để tiến hành đảo ngữ, bạn chỉ cần đảo Had lên đầu câu và bỏ If.

Công thức: 

IF + S + had(not) + P.P, S + would(not) + have + P.P

 

=> Had + S + (not) + P.P, S2 + would/might/could… + have + P.P

Lưu ý: Ở dạng phủ định, “not” được đặt sau chủ ngữ.

Ví dụ:

 • If you had gone to bed early last night, you would have come to work on time. / (Nếu bạn đi ngủ sớm tối hôm qua, bạn đã có thể đến chỗ làm đúng giờ.)

       => Had you gone to bed early last night, you would have come to work on time.

 • If he hadn’t drunk, he wouldn’t have had the accident. / (Nếu anh ấy không uống say, anh có thể đã không gặp tai nạn.)

       => Had he not drunk, he wouldn’t have had the accident.

Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp là câu điều kiện kết hợp giữa câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3. Chúng dùng để diễn đạt giả thiết về một điều “trái với sự thật trong quá khứ”, nhưng kết quả muốn nói đến trái ngược với sự thật ở hiện tại. 

Do vậy, mệnh đề điều kiện sử dụng thì quá khứ hoàn thành, còn mệnh đề có dạng Would/could/might + V(nguyên thể)

Cấu trúc:

If + S + Had + P.P, S + Would/Could/Might + V(nguyên thể)

Ví dụ:

If Linh had listened to her teacher, she could do that exercise now. / (Nếu Linh đã nghe lời giáo viên, cô ấy có thể làm được bài tập này ngay bây giờ.)

Chia sẻ bí quyết ghi nhớ từ vựng tiếng Anh dễ dàng đơn giản nhất

Giữa từ vựng và phát âm chúng ta cần hiểu rõ mối quan hệ giữa hai phần này, khi  bạn phát âm chuẩn mỗi từ vựng bạn có thể nắm được quy luật đọc nguyên âm của những từ cùng loại, Thông qua phát âm chuẩn mỗi từ vựng, bạn không những nhanh chóng có thể nhớ kỹ từ vựng, còn có thể luyện tập phát âm như người bản ngữ!

Học thuộc lòng từ vựng bằng cách đọc theo băng ghi âm

Người Việt Nam hay mắc lỗi trong khi học từ vựng đó là không thể phát âm chuẩn. Có thể bạn chưa biết rằng người thầy dạy ngữ âm tốt nhất cho bạn chính là giọng đọc chuẩn của người bản ngữ. Vì thế bạn hãy tìm các video hoặc đoạn ghi âm, mp3 có giọng chuẩn của người bản xứ. Hãy đặt âm lượng ở mức to nhất, nghe theo băng ghi âm nhiều lần kết hợp với việc đọc to từ vựng. Cứ như thế bạn đã giúp não bộ ghi nhớ những từ bạn vừa nghe rồi. Hãy luyện tập thường xuyên để ghi nhớ một cách sâu sắc hơn nhé

>>> Mời tham khảo: Phân biệt cách dùng giữa Both/ Both of, Neither/ Neither of, Either/ Either of

Luyện tập thường xuyên học phát âm to rõ ràng và tăng dần tốc độ 

Khi học từ vựng đòi hỏi người học phải kiên trì, chịu khó và ôn tập thường xuyên. Khi học cách phát âm bạn nên phát âm to rõ ràng và đọc lại nhiều lần, khi học theo câu bạn nên đọc chậm sau đó nhanh dần và tăng dần với tốc độ của người bản xứ. Làm như thế khả năng ghi nhớ có thể được cải thiện rõ rệt, dàng ghi nhớ từ vựng.

Phân loại từ vựng

Trong tiếng Anh có rất nhiều từ thuộc cùng một nhóm loại, có thể nhóm những từ cùng loại để cùng luyện tập, từ đó cải thiện đáng kể hiệu quả trí nhớ. Các bạn có thể sử dụng động tác tay, thử phân loại từ vựng trong một cuốn sách, chép nó vào một mẩu giấy nhớ, sau đó tập trung luyện tập, nỗ lực đột phá, cố gắng ghi nhớ!

Học từ vựng theo các dạng thức của từ

Phương pháp ghi nhớ từ vựng này được rất nhiều người áp dụng trong việc chinh phục tiếng Anh của mình. Trong tiếng Anh có rất nhiều các dạng thức khác nhau của từ như: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, ngoài tiền tố, hậu tố còn có nhiều loại biến thể khác nhau làm thay đổi ý nghĩa của từ. Muốn triệt để nắm vững từng từ, chúng ta phải nắm vững được đặc tính của mỗi nhóm dạng. Với việc học từ vựng theo kiểu nhóm dạng như thế, đảm bảo khả năng học thuộc lòng từ vựng của bạn có thể lên cao bất ngờ!

>>> Mời xem thêm: Những khóa học tiếng anh trực tuyến miễn phí bạn có thể trò chuyện, học tập với người nước ngoài

Phân bổ thời gian học từ vựng hợp lý

Từ vựng bạn có thể học mọi lúc mọi nơi. Không cần phải cày ngày cày đêm. Bạn có thể tranh thủ học trước khi đi ngủ, sáng sớm khi thức dậy, lúc nấu ăn, khi trên xe bus bất cứ lúc nào bạn có thời giản rảnh. Học 5 đến 10 từ 1 ngày đảm bảo vốn từ vựng của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng.

Học thuộc lòng từ đồng nghĩa và trái nghĩa

Khi nhìn vào mỗi từ vựng, bạn có thể liên tưởng đến những từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa của nó, thông qua cách làm này bạn sẽ dễ dàng ghi nhớ chúng; tương tự, mỗi khi nhìn thấy một từ vựng, có thể liên tưởng đến từ trái nghĩa của nó. Hãy học nhớ từ vựng theo phương pháp: một từ với nghĩa tích cực một từ với nghĩa tiêu cực, nhóm chúng thành cặp thành đôi, rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích! Sử dụng phương pháp này để học thuộc lòng từ vựng, ấn tượng sẽ càng sâu sắc!

Vừa học hiểu vừa dịch

Khi bắt gặp mỗi từ hãy nhanh chóng bật ra ý nghĩa của tiếng Việt của nó, cũng tương tự, mỗi khi nhìn vào từ tiếng Việt hãy buột miệng nói ra từ đó bằng tiếng Anh. Hoặc cách khác là hãy mời các bạn của bạn nói ra từ này, sau đó bạn lập tức dịch từ đó sang tiếng Việt; khi người bạn nói một từ tiếng Việt, bạn nhanh chóng buột miệng nói ra từ này bằng tiếng Anh. Thông qua phương pháp dịch nhanh từ vựng dưới dạng song ngữ, hiệu quả sẽ vô cùng tuyệt vời! Thông qua phương pháp này, bạn đồng thời bạn còn có thể luyện tập và trau dồi khả năng dịch nói của mình!

Học thuộc lòng từ vựng qua các câu

Từ vựng khi đứng độc lập chỉ có thể là “học lại quên, quên lại học, lại học lại quên”! Cho nên, nhất định phải học thuộc lòng từ vựng thông qua ứng dụng thực tiễn. Từ vựng được đặt trong câu mới là từ vựng “sống”, mới có thể giúp bạn ghi nhớ ý nghĩa và cách dùng một cách lâu bền, mới có thể tạo ngữ cảm, mới có thể giúp bạn khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên! Điều quan trọng là, học thuộc lòng thông qua câu, bạn không những có thể tích lũy vốn từ vựng, hơn nữa còn có thể tích lũy số câu! Số câu bạn tích lũy được còn quan trọng hơn nhiều số từ vựng bạn học được!

Học thuộc lòng từ vựng thông qua đoạn văn

Một đoạn văn ngắn đã chứa đựng rất nhiều từ vựng và câu ngắn, với việc học thuộc lòng đoạn văn bạn hoàn toàn  có thể “tuyên chiến” với từ vựng! Hơn nữa, đoạn văn bạn còn giúp bạn có thể ghi nhớ từ vựng một cách chính xác về mặt ý nghĩa và cách dùng. Điều quan trọng là, thông qua đoạn văn bạn có thể dễ dàng nói rất nhiều rất nhiều đoạn văn tiếng Anh, đây là mục tiêu cuối cùng của chúng ta khi học tiếng Anh!

Hy vong qua phần chia sẻ bổ ích này sẽ giúp bạn học từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả và nhanh chóng cải thiện vốn tiếng Anh của bản thân mình.

>>> Có thể bạn quan tâm: Cách sử dụng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh chi tiết cụ thể nhất

Cách sử dụng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh chi tiết cụ thể nhất

Let, Lets và Let’s có cách viết khá giống nhau nhưng cách dùng lại khác nhau về mặt ngữ pháp. Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

 

 

Let

“Let” :  cho phép.

Chúng ta sử dụng cấu trúc let để nói về việc cho phép ai hoặc được phép làm gì đó

Cấu trúc: Let + Object + Verb (infinitive)

Trong đó cấu trúc trên, “let” có thể là động từ chính và được chia theo ngôi của chủ ngữ. Theo sau “Let” là một tân ngữ (Object) và một động từ thể nguyên thể không “to” (Verb-infinitive).

 

 

Ví dụ:

Don’t let it worry you.

Đừng để điều đó khiến bạn lo lắng.

Let me tell you about journey of my life.

Hãy để tôi kể  bạn nghe về cuộc hành trình của cuộc đời mình.

Một số thành ngữ hoặc cụm từ đi với let:

Let alone … : huống hồ là, nói gì đến… (nhấn mạnh không làm việc gì)

Let … go : giải tán

Let one’s hair down: thoải mái và thư giãn đi

Don’t let it get you down: đừng tự đổ lỗi hay trách móc bản thân

Let someone off/ let someone off the hook: giải thích, ngụy biện

Let off steam: thoát khỏi sự buồn chán

>>> Mời xem thêm: Những khóa học tiếng anh trực tuyến miễn phí bạn có thể trò chuyện, học tập với người nước ngoài

 

Lets

Lets được sử dụng khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít (he, she, it) ở thì hiện tại đơn (present tenses).

Ví dụ:

He always lets me use his laptop.

Anh ấy luôn cho phép tôi sử dụng máy tính của anh ấy.

She lets me know story about John and Jane.

Cô ấy cho tôi biết câu chuyện giữa John và Jane.

 

Let’s

Let’s là viết tắt của Let us được dùng trong câu đề nghị, xin phép.

Cấu trúc:

 Let’s + do something

Ví dụ:

Let’s go to the beach.

Đi biển đi!

Let’s play.

Chơi thôi nào!

– Khi dùng Let us với ý nghĩa là xin phép được làm một điều gì đó thì không viết tắt.

Ví dụ:

Let us help you.

Hãy để chúng tôi giúp bạn.

– Một số thành ngữ hoặc cụm từ đi với let’s:

Let’s say/ Let’s suppose: cứ cho rằng, giả sử rằng

Let’s hope: hãy cầu nguyện, hi vọng

 

Bài tập với cấu trúc let

 

 

Dưới đây là bài tập về cấu trúc let. Cùng làm bài tập để củng cố lại kiến thức đã học nhé!

Viết lại câu với let’s sao cho nghĩa không đổi

Shall we go to the zoo?

=> Let’s ………………………………… !

Why don’t we sing a song?

=> Let’s …………………………………. ?

How about going to the park?

=> Let’s ………………………………… ?

Why don’t you call him ?

=> Let’s ……………………………….. ?

Shall we come to the party?

=> Let’s ………………………………… ?

Shall we make it together?

=> Let’s………………………………..?

What about reading books ?

=> Let’s ………………………………..?

Why don’t we go skipping?

=> Let’s ……………………………..?

How about learning English?

=> Let’s……………………………..?

Let’s take a picture !

=> Why……………………………… ?

Đáp án:

1. Let’s go to the zoo!

2. Let’s sing a song !

3. Let’s go to the park?

4. Let’s call him?

5. Let’s come to the party?

6. Let’s make it together!

7. Let’s read books!

8. Let’s go skipping?

9. Let’s learn English?

10. Let’s take a picture?

>>> Có thể bạn quan tâm: Luyện phát âm chữ "D" trong tiếng Anh chuẩn nhất cho người mới bắt đầu

Luyện phát âm chữ "D" trong tiếng Anh chuẩn nhất cho người mới bắt đầu

Chữ "D" trong tiêng Anh có nhiều cách phát âm, thông thường nó được phát âm là /d/. Nhưng trong một số trường hợp, D có thể là âm câm, tức là được viết ra trong từ vựng, nhưng không được phát âm khi nói từ vựng đó. Nhưng không quá khó như bạn nghĩ. Hãy cùng tìm hiểu các cách phát âm của chữ D để biết cách đọc và nắm được quy luật khi đọc nhé.

Các cách phát âm chữ "D"

>> Mời xem thêm: Học tiếng Anh online 1 kèm 1 pantado

D được phát âm là /d/ khi nó đứng đầu một âm tiết
Ex:

– adorable /əˈdɔːrəbl ̩/ (adj) đáng yêu

– damage /ˈdæmɪdʒ/ (v) gây tổn hại

– dance /dænts/ (v) nhảy

– danger /ˈdeɪndʒər/ (n) sự nguy hiểm

– daughter /ˈdɔːtər/ (n) con gái

– decade /ˈdekeɪd/ (n) thập kỷ

– decorate /ˈdekəreɪt/ (v) trang trí

– dedicate /ˈdedɪkeɪt/ (v) cống hiến

– deduction /dɪˈdʌkʃən/ (n) sự suy diễn

– delicate /ˈdelɪkət/ (adj) thanh nhã, thanh tú

– destination /ˌdestɪˈneɪʃən/ (n) điểm đến

– diagram /ˈdaɪəgræm/ (n) biểu đồ

– difficult /ˈdɪfɪkəlt/ (adj) khó khăn

– dinner /ˈdɪnər / (n) bữa tối

– dirty /ˈdɜ:rti/ (adj) bẩn

– dislike /dɪˈslaɪk/ (v) không thích

– doctor /ˈdɑːktər/ (n) bác sĩ

– donate /ˈdəʊneɪt/ (v) quyên góp

– dual /ˈduːəl/ (adj) đôi, lưỡng, kép

– duplicate /ˈduːplɪkeɪt/ (v) sao chép

Chữ D được phát âm là /d/ khi có 2 chữ D
Ex:

– add /æd/ (v) thêm vào

– addict /ˈædɪkt/ (v) nghiện

– additional /əˈdɪʃənəl/ (adj) thêm vào

– address /ˈædres/ (n) địa chỉ

– bladder /ˈblædər/ (n) bang quang

– caddie /ˈkædi/ (n) nhân viên nhặt bóng ở sân golf

– ladder /ˈlædər/ (n) cái thang

– middle /ˈmɪdl̩/ (n) ở giữa

– oddity /ˈɑːdəti/ (n) sự kì lạ

– pudding /ˈpʊdɪŋ/ (n) bánh pudding

>>> Mời tham khảo: Cách phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng

Chữ D được phát âm là /dʒ/ khi theo sau D là U
Ex:

– graduate /ˈgrædʒueɪt/ (v) tốt nghiệp

– module /ˈmɑːdʒuːl/ (n) mô-đun

– procedure /prəˈsiːdʒər/ (n) quá trình

Chữ D thường câm trong các từ sau
Ex:

– handkerchief /ˈhæŋkərtʃiːf/ (n) khăn mùi xoa

– sandwich /ˈsænwɪdʒ/ (n) bánh sandwich

– Wednesday /ˈwenzdeɪ/ (n) thứ Tư

Chữ D được đọc là /t/ khi trước đuôi ed là một âm vô thanh: p, k, θ, f, s, ʃ, tʃ
Ex:

– brushed /brʌʃt/ (v) chải

– frothed /frɑːθt/ (v) sủi bọt

– kicked /kɪkt/ (v) đá

– laughed /læft/ (v) cười

– missed /mɪst/ (v) nhớ/ bỏ lỡ

– popped /pɑːpt/ (v) nổ

– reached /riːtʃt/ (v) đạt được/ với

– talked /tɔːkt/ (v) nói

– walked /wɔːkt/ (v) đi bộ

– watched /wɑːtʃt/ (v) xem

>>> Mời xem thêm: Những khóa học tiếng anh trực tuyến miễn phí bạn có thể trò chuyện, học tập với người nước ngoài

Chữ D được đọc là /d/ khi trước đuôi ed là một âm hữu thanh

– banned /bænd/ (v) cấm

– begged /begd/ (v) cầu xin, ăn xin

– breathed /briːðd/ (v) thở

– changed /tʃeɪndʒd/ (v) thay đổi

– loved /lʌvd/ (v) yêu

– moved /muːvd/ (v) di chuyển

– played /pleɪd/ (v) chơi

– raised /reɪzd/ (v) nâng lên

– registered /ˈredʒɪstərd/ (v) đăng ký

– rolled /rəʊld/ (v) cuộn

Chữ D được đọc là /id/ khi trước đuôi ed là âm /t/, /d/

– added /ˈædɪd/ (v) thêm vào

– decided /dɪˈsaɪdɪd/ (v) quyết định

– dedicated /ˈdedɪkeɪtɪd/ (v) cống hiến

– interested /ˈɪntrɪstɪd/ (v) hứng thú

– landed /ˈlændɪd/ (v) hạ cánh

– loaded /ˈləʊdɪd/ (v) tải

– needed /ˈniːdɪd/ (v) cần

– visited /ˈvɪzɪtɪd/ (v) đến thăm

– waited /weɪtɪd/ (v) đợi

– wanted /ˈwɑːntɪd/ (v) muốn

Nắm rõ các quy tắc trên sẽ giúp bạn biết cách nhận biết âm khi đọc và học phát âm tốt hơn.

Đăng ký học tiếng Anh trực tuyến cho bé tại trung tâm Anh ngữ Pantado

Trung tâm Anh ngữ Pantado xây dụng hệ thống học tiếng Anh trực tuyến cho các bé từ 4-17 tuổi. Với rất nhiều giáo trình, trong đó có giáo trình LEVEL 1 cho các bé từ 4-6 tuổi là những học viên bắt đầu học tiếng Anh, hoặc các học viên đã học tiếng Anh rồi nhưng mất kiến thức căn bản, học viên rỗng kiến thức từ vựng và bảng chữ cái.

Với nội dung giảng dạy bao gồm 2 phần:

+ Phonics: dạy về bảng chữ cái Alphabet (cách đánh vần, cách viết chữ cái, cách phát âm chữ cái), các từ vựng đi kèm các chữ cái và các cấu trúc đi kèm
+ Topics: học chuyên sâu từ vựng theo các chủ đề thông dụng (màu sắc, động
vật, gia đình, …) và các cấu trúc đi kèm; bước đầu phát triển kỹ năng giao tiếp

Học sinh sẽ có nền tảng về tiếng anh căn bản về từ vựng, ngữ pháp căn bản để
các bé có thể sẵn sàng giao tiếp và chuẩn bị học vào 

Các bài giảng bao gồm nhiều hình ảnh, âm thanh, bài hát sinh động để các bé
dễ tiếp thu và hứng thú.

>>>Cha mẹ có thể đăng ký cho con học thử miễn phí tại đây : Học tiếng Anh trực tuyến miễn phí 1 thầy 1 trò

Cách phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng

Rent, LeaseHire là những từ khác nhau  và cách sử dụng chúng lại khác nhau đều có nghĩa là thuê nên dễ khiến người học nhầm lẫn. Chúng ta sẽ cùng phân biệt ý nghĩa và cách sử dụng của từng từ qua bài viết dưới đây.

Rent

Ý nghĩa: thuê ngắn hạn như vài ngày hay 1, 2 tuần. Hợp đồng “rent” đơn giản hơn “lease” và ít mang tính ràng buộc

Rent mang ý nghĩa thuê hoặc cho thuê nhưng trong khoảng thời gian ngắn hạn. Với hình thức thuê được diễn tả bởi rent, khi người thuê muốn chấm dứt việc thuê chỉ cần báo trước 1 thời gian ngắn. Rent có thể dùng với nhà cửa, bất động sản, xe cộ….

 

Ví dụ:

Mr. Tom rented us his spare room in his house for 30$ a week.

Ông Tom đã cho chúng tôi thuê một căn phòng thừa với giá là 30 đô mỗi tuần.

I am going to rent a car for our trip at weekend.

Chúng tôi sẽ thuê một chiếc xe cho chuyến đi cuối tuần.

Rent được sử dụng rộng rãi hơn ở dạng danh từ mang nghĩa tiền thuê nhà.

Ví dụ:

Rents in this area are too high.

Tiền thuê nhà ở khu vực này quá cao.

>>> Mời tham khảo: Top 7 trang luyện nghe tiếng anh miễn phí online hiệu quả nhất

Lease

Ý nghĩa: Thuê dài hạn, ít nhất một năm, thường áp dụng cho office (văn phòng), apartment (căn hộ), house (nhà cửa). Ngoài ra, nó còn mang nghĩa hợp đồng thuê dài hạn.

Lease được sử dụng để nói về các trường hợp thuê nhà với một quá trình lâu dài (hơn 1 năm) và có các giấy tờ tài liệu liên quan. Khi đi với lease tính chất việc thuê mướn sẽ ít có thể thay đổi (về thời gian, các ràng buộc trong hợp đồng…). Lease còn thường được nói đến trong những hành động thuê nhà rõ ràng vấn đề tiền đặt cọc và bồi thường nếu hợp đồng thuê bị huỷ.

Ví dụ:

My boss wants to lease new building.

Sếp của tôi muốn thuê một toà nhà mới.

It was agreed they would lease the apartment to him.

Việc cho anh ta thuê căn hộ đã được đồng ý.

Lease được sử dụng nhiều hơn dưới dạng danh từ, mang nghĩa hợp đồng thuê nhà.

Ví dụ:

We signed a three-year lease when we moved into the house.

Chúng tôi đã kí vào 1 bản hợp đồng 3 năm khi chuyển đến căn nhà này.

He has the house on a long lease.

Anh ta có 1 ngôi nhà cho thuê dài hạn.

Hire

Ý nghĩa: Thuê, mướn ai đó hay thứ gì đó và trả lương hay tiền công cho người ấy.

Hire được dùng để nói đến hành động khi ta chi một khoản tiền công để thuê người khác làm 1 việc gì đó.

>>> Có thể bạn quan tâm: Phân biệt cách dùng giữa Both/ Both of, Neither/ Neither of, Either/ Either of

Ví dụ:

I was hired by the first company I applied to.

Tôi được thuê bởi công ty đầu tiên tôi nộp đơn xin việc.

We ought to hire a public relations consultant to help improve our image.

Chúng ta cần thuê một cố vấn ngoại giao để cải thiện hình ảnh hiện tại.

Hire còn được dùng với nghĩa thuê một số loại phương tiện hay quần áo….

 

Ví dụ:

How much would it cost to hire a car for the weekend?

Thuê một chiếc xe trong một tuần có giá bao nhiều tiền vậy?

Hire còn được dùng là danh từ mang nghĩa 1 bản hợp đồng thuê mướn hay 1 người được thuê.

Ví dụ:

There’s a camping shop in town that has tents for hire at £30 a week.

Cửa hàng đồ cắm trại ở thị trấn có những căn lều cho thuê với giá £30 một tuần.

She’s our latest hire.

Cô ấy là bản hợp đồng cuối cùng của chúng ta.

Hire không được sử dụng để nói về việc thuê nhà hay bất động sản.

>>> Mời các bạn xem thêm: Những khóa học tiếng anh trực tuyến miễn phí bạn có thể trò chuyện, học tập với người nước ngoài

Top 7 trang luyện nghe tiếng anh miễn phí online hiệu quả nhất

Theo nghiên cứu trong 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết thì kỹ năng nghe thường được các học viên đánh giá là khó nhất. Vậy có cách nào để cải thiện?

Với sự phát triển mạnh mẽ  của Internet, bạn hoàn toàn có thể chủ động đón nhận tri thức thông qua việc luyện nghe tiếng anh miễn phí online chỉ cần một chiếc máy tính hay điện thoại kết nối mạng. Pantado xin giới thiệu tới bạn top 6 trang web luyện nghe tiếng Anh miễn phí đã được rất nhiều học viên sử dụng và đạt được những hiệu quả cao.

Youtube

Youtube đây là mạng xã hội chia sẻ video miễn phí lớn nhất và vô cùng phổ biến trên thế giới. Bạn có thể học nghe tiếng Anh qua youtube, cũng như học từ vựng, ngữ pháp ở đây. Mỗi ngày bạn có thể dành từ 15 đến 30 phút để luyện nghe để đạt kết quả tốt nhất nhé..

Một số kênh trên Youtube uy tín: CNN, BBC, TEDx, TED, TEDvn, TheEllenShow, British Council,…

Tiếng Anh trực tuyến PANTADO

Với sứ mệnh "lan tỏa tri thức, dưỡng trí kiến quốc", PANTADO đã và đang tiếp tục hành trình mang chất lượng giáo dục tốt nhất đến với mọi miền Tổ quốc. Chắp cánh và viết tiếp giấc mơ cho bao thế hệ trẻ em Việt, đồng hành cùng các bé trong quá trình chinh phục ngôn ngữ mới.

Hệ thống giáo dục trực tuyến toàn diện Pantado với hơn 600 giáo viên trong và ngoài nước cùng 10 chuyên gia cố vấn trong nhiều lĩnh vực nhằm xây dựng giáo trình đạt chuẩn kết hợp với đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ và kết nối các học viên với các khóa học đang từng bước gặt hái được nhiều thành công trên con đường theo đuổi sứ mệnh.

Cha mẹ có thể đăng ký cho con học thử miễn phí tại đây : lớp học tiếng anh online miễn phí

Ello.org

Ello sẽ là một lựa chọn tuyệt vời với những người mới bắt đầu. Trang web học anh văn trực tuyến miễn phí cung cấp hàng ngàn bản transcript, slideshow, audio giúp người học tìm thấy sự thích thú trong việc nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh. Các audio với nội dung vô cùng gần gũi được hướng dẫn tỉ mỉ chắc chắn sẽ giúp những giờ học tại Ello.org không trở nên nhàm chán.

Studynhac.vn

Nếu bạn là người yêu âm nhạc thì đây chắc chắn là website bạn không thể bỏ qua. Web tổng hợp hơn 3000 bài hát được biên soạn phụ đề song ngữ  giúp bạn nâng cao khả năng nghe và luyện âm vô cùng hiệu quả

Talkenglish.com

Trang web tổng hợp những đoạn hội thoại ngắn dưới dạng MP3, cho phép người nghe có thể tải về máy điện thoại và luyện tập tiếng Anh mọi lúc mọi nơi.

BBC Learning English

Trang web hoc tieng anh truc tuyen mien phi nổi tiếng của đài BBC Anh quốc. Trang thiết kế phù hợp cho người dùng ở mọi trình độ..

British Council

Hội đồng Anh cung cấp rất nhiều tài liệu tự học tiếng Anh trực tuyến hoàn toàn miễn phí, giúp các bạn nâng cao vốn tiếng Anh của mình. Bao gồm các bài luyện nghe, bài tập thực hành giúp các bạn nâng cao các kỹ năng của mình.

>>> Mời xem thêm: 29 học sinh một lớp trúng tuyển đại học nhờ chứng chỉ ngoại ngữ

29 học sinh một lớp trúng tuyển đại học nhờ chứng chỉ ngoại ngữ

Trước khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, 29 học sinh trong một lớp của trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã trúng tuyển nhờ xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ.

Trước ngày Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1, cô Trần Thị Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4, trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành, đã nhận tin 29 học trò trong lớp trúng tuyển vào các đại học danh tiếng.

“Học sinh cứ nhận kết quả là báo lại với cô. Lần nào nhận tin nhắn như vậy, cảm xúc cũng quá tuyệt vời”, cô Thúy chia sẻ với Zing.

15/29 em trúng tuyển Học viện Ngoại giao

Khi học bạ được hoàn tất, cô Thúy khuyến khích học sinh trong lớp nộp hồ sơ vào những trường có xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và kết quả học tập. Cô cho rằng việc này sẽ giúp học trò giảm bớt căng thẳng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Quả thực, không ít học trò trong lớp cô đã bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong 12 năm đèn sách với tâm lý thoải mái khi chỉ cần đủ điểm để tốt nghiệp, các em đã chắc suất vào những trường danh tiếng nhờ kết quả học tập ở trường tốt cộng với IELTS 7.0 hay 8.0.

Trước khi điểm thi được công bố, 29 trong tổng số 50 học sinh lớp 12D4 đã nhận kết quả trúng tuyển đại học. Trong đó, 15 em được nhận vào Học viện Ngoại giao, 4 em vào ĐH Sư phạm Hà Nội. Các em khác trúng tuyển ĐH Ngoại thương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH Luật Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Ngoại ngữ, Học viện Tài chính. Nhiều em còn trúng tuyển 2-4 trường.

29 trong tổng số 50 học sinh lớp 12D4 của cô Thúy chắc suất vào đại học trước khi biết điểm, thậm chí trước cả khi thi tốt nghiệp.

Trong đó, em Trần Hoàng Thái An (trưởng ban tổ chức sự kiện của lớp) được cô Thúy đánh giá là “có thành tích khủng”, IELTS 8.0., trúng tuyển Học viện Ngoại Giao. Cô nói thêm Thái An là trưởng câu lạc bộ M4U, từng viết nhiều kịch bản sự kiện cho lớp 12D4.

Nguyễn Xuân Cường chuyển lớp từ năm lớp 11. Ban đầu, Cường là học sinh khá. Dù vậy, em rất nỗ lực, kiên trì, tiến bộ từng ngày. Trong hai năm lớp 11 và 12, Cường là học sinh giỏi. Nam sinh trúng tuyển khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ngoài ra, dù không nằm trong danh sách 29 học sinh đã trúng tuyển trước khi biết điểm, em Mai Bích Ngọc (lớp trưởng) và Phạm Đăng Thành (bí thư chi đoàn) cũng là những học trò mà cô Thúy rất tự hào. Bích Ngọc từng nhiều lần nhận học bổng Nguyễn Tất Thành trong khi Đăng Thành là phó bí thư đoàn trường, cầu thủ xuất sắc của đội bóng trường và người gánh vác nhiều công việc của lớp.

Cô trò dìu dắt nhau 3 năm

Cô Thúy cho biết thêm năm học vừa qua, 49/50 học sinh của lớp là học sinh giỏi.

“Đây là dấu ấn trong sự nghiệp nghề giáo của tôi. Trong 26 năm công tác, tôi chưa thấy tập thể nào tròn trịa như thế này”, cô Thúy nói về tập thể lớp 12D4

Cô Trần Thị Thúy đánh giá lớp 12D4 là tập thể tròn trịa nhất trong 26 năm cô làm giáo viên.

Cô kể cách đây 3 năm, cô nhận công tác chủ nhiệm lớp. Việc phân lớp căn cứ vào điểm, xếp từ D1 đến D5 và lớp cô là D4. Thời gian đầu, cô gặp khó khăn khi học sinh đến từ nhiều nơi khác nhau, phải mất công và chịu khó tìm hiểu từng em.

“Kết thúc học kỳ I lớp 11, tôi nhận thấy học sinh thay đổi rất nhiều so với lúc mới vào trường. Các em trưởng thành, tử tế, ngoan, chăm chỉ”, cô Thúy nhớ lại.

Cô cho hay trong 3 năm, học sinh luôn nỗ lực hết mình. Các em dồn công sức cho việc học của mình nhưng cũng không quên dành thời gian để hỗ trợ nhau. Ở trường Nguyễn Tất Thành, học sinh không có khái niệm nghỉ học vì dịch. Các em bắt nhịp việc học online nhanh.

Cô cũng vạch ra nhiệm vụ cụ thể cho từng năm học với cả phụ huynh lẫn học sinh. Trong hai năm đầu, cô khuyến khích học sinh không học thêm bên ngoài. Đến năm lớp 12, các em có thể học thêm để chuẩn bị cho chặng đường kế tiếp.

Gần sát kỳ thi, giáo viên bộ môn còn cho các em học cả buổi tối, chia lớp thành nhóm nhỏ. Cô chủ nhiệm cũng ghé qua các lớp để nắm tình hình. Cuối mỗi buổi, cô cùng giáo viên bộ môn trao đổi, ghi lại có em nào gặp vấn đề như mic hỏng, không bật được camera rồi liên lạc với những em đó và đề nghị phụ huynh hỗ trợ nếu cần.

Cô Thúy còn có sổ để ghi lại quá trình học tập của từng em. Mỗi lần khảo sát, nếu học sinh sa sút, cô trò cùng ngồi lại để tìm hiểu nguyên nhân rồi cùng nhau khắc phục. Cô chia sẻ điều may mắn lớn với cô là học trò sẵn sàng tiếp thu và chịu khó cố gắng để tiến bộ. Cô cũng có điều kiện để dồn tâm huyết, năng lượng, say mê với việc chăm lo cho “50 đứa con ở trường”.

Cũng có lúc, học trò chểnh mảng ở một số môn hay học tối muộn quá dẫn đến ngày mai vào học muộn hoặc vắng học. Nhưng chỉ cần cô nhắc nhở, học sinh sửa đổi luôn.Các em cũng học cách sống có trách nhiệm, không chỉ với bản thân mà với cả tập thể

Học nỗ lực, chơi bài bản

Cô chia sẻ thêm hồi mới nhận lớp, trong buổi họp đầu tiên, cô nói với phụ huynh cô không biết “sản phẩm đầu ra” như thế nào nhưng hứa với họ sẽ chăm những đứa trẻ cả phần tri thức và nhân cách để đến lớp 12, cô sẽ trả con hộ về bằng từ “trưởng thành” trong cả ý thức và trí tuệ.

“Vừa rồi, họp phụ huynh cuối năm lớp 12, tôi cũng nói lại câu đó, khẳng định ‘50 cục vàng đã trưởng thành’. Phụ huynh vỗ tay và tôi nhận thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm”, cô Thúy kể.

Không chỉ học tốt với thành tích 49/50 em là học sinh giỏi, 29 em trúng tuyển nhờ chứng chỉ ngoại ngữ, học sinh lớp 12D4 còn năng động trong các sự kiện.

 

Cô Thúy luôn tâm niệm dạy học là nhiệm vụ chính của nghề. Nhưng để thành công, nhà giáo không thể chỉ dạy chữ. Lúc mới nhận lớp, cô đã dặn học trò việc đầu tiếp là phải đoàn kết, làm người tử tế, trách nhiệm rồi mới học chữ nghĩa. Cô cũng tin học trò phải nhiều năng lượng, hạnh phúc, thấy niềm vui ở trường rồi mới có động lực học.

Không khí lớp học luôn thoải mái. Học trò phạm lỗi, cô Thúy chỉ tranh thủ giờ ra chơi nhắc nhở. Giờ sinh hoạt lớp được dành cho các hoạt động vui vẻ. Thậm chí, cô còn nhờ phụ huynh không mắng nếu con điểm kém vì cô đã nhắc ở lớp.

Cô rất tự hào khi giáo viên bộ môn khen học sinh lớp 12D4 ngoan, nhiều năng lượng, biết chia sẻ. Cô đánh giá đây là tập thể “học nỗ lực, chơi bài bản”.

Trong suốt 3 năm, bên cạnh việc học, các em còn tổ chức nhiều sự kiện như sinh nhật theo từng quý, GirlDay, BoyDay… Quá trình chuẩn bị có thể kéo dài cả tháng. Trong thời gian ấy, các em kết nối, đoàn kết, sẻ chia hơn.

Kết quả 29/50 em trúng tuyển trước khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT khiến cô tự hào song là người đồng hành suốt 3 năm, cô Thúy vẫn còn một chút tiếc nuối.

Vì dịch Covid-19, cô còn nợ lớp một buổi sinh nhật dành cho các em sinh tháng 4, 5, 6. Bên cạnh đó, năm nay, truyền thống sinh nhật 18 tuổi toàn khóa của trường Nguyễn Tất Thành cũng phải dừng lại dù khâu chuẩn bị đã xong xuôi.

Phụ huynh lớp cũng dự định tổ chức dã ngoại, giúp các con xả stress song kế hoạch lùi lại, chưa biết đến bao giờ mới tổ chức. Cô kỳ vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để tập thể “học tốt, chơi giỏi” được đi chơi thoải mái sau chặng đường dài nỗ lực.

Khóa học tiếng Anh trực tuyến PANTADO

Hiện nay, đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. Chính vì thế, Tiếng Anh đã và đang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Nó là chìa khóa mở ra vô vàn các cơ hội trong học tập và trong công việc.

Hiểu được vai trò quan trọng của tiếng Anh trong học tập và trong cuộc sống. Ngày nay rất nhiều bậc phụ huynh cho con tiếp xúc tiếng Anh từ khá sớm với mong muốn con có thể học tập tốt mở ra tri thức mới và cơ hội mới trong tương lai.

Với sứ mệnh "lan tỏa tri thức, dưỡng trí kiến quốc", PANTADO đã và đang tiếp tục hành trình mang chất lượng giáo dục tốt nhất đến với mọi miền Tổ quốc. Chắp cánh và viết tiếp giấc mơ cho bao thế hệ trẻ em Việt, đồng hành cùng các bé trong quá trình chinh phục ngôn ngữ mới.

Hệ thống giáo dục trực tuyến toàn diện Pantado với hơn 600 giáo viên trong và ngoài nước cùng 10 chuyên gia cố vấn trong nhiều lĩnh vực nhằm xây dựng giáo trình đạt chuẩn kết hợp với đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ và kết nối các học viên với các khóa học đang từng bước gặt hái được nhiều thành công trên con đường theo đuổi sứ mệnh.

Cha mẹ có thể đăng ký cho con học thử miễn phí tại đây : Học tiếng Anh trực tuyến miễn phí 1 thầy 1 trò

Theo Zingnews