Quy tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản về tường thuật

Quy tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản về tường thuật

Ngôn ngữ Anh là một phần quan trọng theo quan điểm của kỳ thi và nếu bạn là một sinh viên có nguyện vọng ngân hàng thì bạn phải biết tầm quan trọng của phần này. Một học sinh giỏi có thể dễ dàng đạt được một số điểm rất tốt nếu em ấy có thể làm phần này một cách cẩn thận và chính xác. Đặc biệt là chủ đề Ngữ pháp rất quan trọng và học sinh thường lúng túng trong việc này vì các công thức nhưng với thực hành bạn có thể thành thạo tất cả.  Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến một trong những chủ đề quan trọng nhất của ngữ pháp tiếng Anh đó là Tường thuật.

Câu tường thuật trong tiếng Anh là gì?

Câu tường thuật trong tiếng Anh còn được gọi các câu trực tiếp, gián tiếp. Ta sử dụng câu tưởng thuật này để kể lại một sự việc hay là một lời nói của một người nào đó. Nói một đơn giản hơn đó là bạn sử dụng chúng câu trường thuật này để kể về một điều gì đó từ trực tiếp sang gián tiếp.

 

Khi chúng ta diễn đạt lời nói của ai đó bằng lời của mình, nó được gọi là - “ Lời nói gián tiếp ” và khi chúng ta diễn đạt lại lời của ai đó, nó được gọi là - “ Lời nói trực tiếp ”.

Ví dụ: 

 • Họ nói, "We will be partying tonight. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc tối nay." (Câu nói trực tiếp)
 • They said that they would be partying that night. Họ nói rằng họ sẽ tổ chức tiệc tùng vào đêm đó. (Lời nói gián tiếp)

Một số quy tắc để thay đổi "Lời nói trực tiếp" thành "Lời nói gián tiếp" là:

 • Động từ tường thuật được thay đổi tùy theo hình thức và ý nghĩa của câu.
 • Dấu phẩy đảo ngược bị loại bỏ trong lời nói gián tiếp.
 • Từ liên kết được sử dụng trong phần đầu của bài phát biểu được báo cáo.
 • Động từ của bài phát biểu được báo cáo được thay đổi theo hình thức và ý nghĩa của câu.
 • Người & Động từ trợ giúp của bài phát biểu được báo cáo được thay đổi.

Quy tắc thay đổi Đại từ

Nominative

Possessive

Objective

Reflexive

I

My

Me

Myself

We

Our

Us

Ourselves

You

Yours

You

Yourself

He

His

Him

Himself

She

Her

Her

Herself

They

Their

Them

Themselves

Nominative

Possessive

Objective

Reflexive

 

Đại từ được thay đổi theo  quy tắc SON trong đó SON đề cập đến:

 • S  là viết tắt của  Chủ đề 
 • O là viết tắt của  Object   
 • N  là viết tắt của  Không thay đổi.
 1. Ở đây, Ngôi thứ nhất thay đổi thành chủ đề của Động từ báo cáo
 2. Ngôi thứ hai thay đổi thành Đối tượng của Động từ Báo cáo
 3. Không có gì thay đổi nếu là ngôi thứ Ba.

Quy tắc số 1. Ngôi thứ

1st của đại từ Báo cáo được thay đổi theo Chủ ngữ của động từ Báo cáo của câu.

 • Trực tiếp: Anh ấy nói, "I am in ninth class. Tôi học lớp chín."
 • Gián tiếp: He says that she is in ninth class. Anh ấy nói rằng cô ấy học lớp chín.

Quy tắc 2.

2 nd Nhân vật của đại danh từ của câu tường thuật được thay đổi theo đối tượng của báo cáo động từ trong câu.

 • Trực tiếp: Anh ấy nói với tôi, “you have done your work. bạn đã hoàn thành công việc của mình”
 • Gián tiếp: He tells me that I have done my work.  Anh ấy nói với tôi rằng tôi đã hoàn thành công việc của mình.

Quy tắc số 3.

3 rd Ngôi vị của Đại từ của Bài phát biểu được báo cáo không được thay đổi.

 • Trực tiếp: Cô ấy nói, “He does not work hard. Anh ấy không làm việc chăm chỉ”
 • Gián tiếp: She says that he does not work hard. Cô ấy nói rằng anh ấy không làm việc chăm chỉ.

 

Quy tắc thay đổi động từ hoặc Thì

Quy tắc số 1

Khi động từ tường thuật được đưa ra ở thì Hiện tại hoặc Tương lai  thì sẽ  không có sự thay đổi trong động từ hoặc thì của bài phát biểu tường thuật trong câu.

 • Trực tiếp:  Giáo viên nói, “Ram performs on the stage. Ram biểu diễn trên sân khấu”
 • Gián tiếp: The teacher says that Ram performs on the stage. Giáo viên nói rằng Ram biểu diễn trên sân khấu.
 • Trực tiếp:  Giáo viên đang nói, “Ram performs on the stage. Ram biểu diễn trên sân khấu”
 • Gián tiếp: The teacher is saying that Ram performs on the stage. Giáo viên đang nói rằng Ram biểu diễn trên sân khấu.

Quy tắc số 2

Khi động từ tường thuật được đưa ra ở thì Quá khứ  thì thì của động từ của bài phát biểu tường thuật sẽ chuyển thành thì quá khứ tương ứng .

 • Trực tiếp:  Giáo viên nói, "I am suffering from cancer. Tôi đang bị ung thư."
 • Gián tiếp: The teacher said that she was suffering from cancer.  Cô giáo nói rằng cô đang bị ung thư.

Các thay đổi từ dạng quá khứ trong  một lời nói gián tiếp  từ  động từ trong Bài phát biểu được báo cáo.

 1. Các thay đổi ở Hiện tại   đơn giản thành Quá khứ đơn
 2. Các thay đổi hiện tại tiếp diễn  thành thì quá khứ tiếp diễn
 3. Hiện tại hoàn thành  thay đổi thành  quá khứ hoàn thành
 4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn thay đổi liên tục  thành  quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 5. Quá khứ đơn  thay đổi thành  Quá khứ hoàn thành
 6. Các thay đổi thì quá khứ tiếp diễn thành quá khứ hoàn thành liên diễn
 7. Trong tương lai Tense will / Shall  thay đổi thành  would
 8. Can  thay đổi thành Could
 9. May  thay đổi để  Might

Các trường hợp ngoại lệ của Quy tắc 2

Ngoại lệ 1: 

Khi bài phát biểu tường thuật có  Sự thật phổ biến hoặc Sự thật  thói quen  thì không có thay đổi về Thì. 


 

 • Trực tiếp:  Giáo viên của chúng tôi nói, "The Mars is round. Sao Hỏa tròn"
 • Gián tiếp:  Our teacher said that the mars is round. Giáo viên của chúng tôi nói rằng sao Hỏa tròn. (Sự thật phổ biến)

Ngoại lệ 2:

Khi bài phát biểu tường thuật có  Sự kiện lịch sử trong quá khứ  thì không có sự thay đổi nào về Thì.

Ngoại lệ 3:

Khi bài phát biểu tường thuật có  hai hành động được diễn ra tại một thời điểm mà  không có thay đổi về thì.

 • Trực tiếp: Anh ấy nói "My sister was making lunch when I was studying. Em gái tôi đã làm bữa trưa khi tôi đang học"
 • Gián tiếp: He said that his sister was making lunch when she was studying. Anh ấy nói rằng em gái của anh ấy đã làm bữa trưa khi cô ấy đang học.

Ngoại lệ 4:

Khi bài phát biểu tường thuật có  một số  Điều kiện tưởng tượng  thì không có thay đổi về Thì.

 • Trực tiếp: Anh ấy nói, "If I were rich, I would help him. Nếu tôi giàu có, tôi sẽ giúp anh ấy."
 • Gián tiếp: He said that if he were rich he would help him.  Anh áy nói rằng nếu anh giàu sẽ giúp anh.

Một số thay đổi khác diễn ra khi chúng tôi thay đổi Lời nói trực tiếp thành Lời nói gián tiếp.

 

Here

Changes to

There

Now

Changes to

Then

This

Changes to

That

These

Changes to

Those

Today

Changes to

That day

To-night

Changes to

That night

Yesterday

Changes to

The previous day

Last night

Changes to

The previous night

Last week

Changes to

The previous week

Tomorrow

Changes to

The next day

Next Week

Changes to

The following week

Ago

Changes to

Before

Thus

Changes to

so

Hence

Changes to

Thence

Hither

Changes to

Thither

Come

Changes to

Go

 

Lưu ý: - Trong lời nói gián tiếp, chúng tôi nói về những sự việc xảy ra sau thời điểm báo cáo và xảy ra cách xa địa điểm báo cáo, do đó các từ thể hiện sự gần gũi phải được thay thế bằng các từ thể hiện khoảng cách.

Ngoại lệ trong những thay đổi này

1. Come  được đổi thành  go  nếu có một từ nào đó được đưa ra sau  come  thể hiện sự gần gũi.

2. Khi  this, here và now chỉ vào một sự vật, địa điểm hoặc thời gian ở phía trước người nói thì không có thay đổi nào diễn ra trong Tường thuật Gián tiếp.

Quy tắc thay đổi cách kể của các loại câu khác nhau

Câu khẳng định

Quy tắc 1

 • Khi không có tân ngữ trong chủ ngữ sau động từ Báo cáo thì nó không được thay đổi. 
 • Khi có một đối tượng nào đó trong câu sau động từ tường thuật thì động từ "say"  được chuyển thành  tell, says thành tells và said thành told.
 • Theo ngữ cảnh được said to có thể được thay thế bằng trả lời, thông báo, tuyên bố, thêm vào, nhận xét, khẳng định, đảm bảo, cầu xin, nhắc nhở, báo cáo hoặc khiếu nại, v.v. 

Quy tắc 2

 • Chúng tôi đặt kết hợp đó thay cho “”.
 • Chúng tôi thường Thay đổi các đại từ của Bài phát biểu được báo cáo như đã nhập ngũ trước đó.

Ví dụ -

 • Trực tiếp: Anh ấy nói với tôi, "I shall sleep now. Tôi sẽ ngủ bây giờ"
 • Gián tiếp: He told me that he would play then. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ chơi sau đó.

Câu nghi vấn

Quy tắc 1

 • Khi một câu nghi vấn có nghĩa là để đặt câu hỏi, thì động từ báo cáo said / said to  được chuyển thành  asked.
 • Chúng tôi thay đổi Said to  thành được  hỏi  hoặc được  yêu cầu

Quy tắc 2

 • Khi một câu hỏi được hình thành với sự giúp đỡ của bất kỳ của các động từ giúp như is/are/am, was/were, has/have, do/does, will/would etc then “__”  đang được thay thế bởi  nếu  hoặc  liệu
 • Khi câu hỏi được tạo thành với sự trợ giúp của các từ bắt đầu bằng “Wh” who, whose, what, whom, when, v.v. (còn được gọi là họ W) hoặc Làm thế nào thì để thay thế “___”, không có liên kết nào  được sử dụng.

Quy tắc 3

 • Trong những câu như vậy, dạng câu hỏi  của câu bị loại bỏ và dấu  chấm hết  được đặt ở cuối câu.
 • Động từ Help là / are / am, was / were, vv nên được đặt sau chủ ngữ trong câu.
 • Khi câu nghi vấn đang thể hiện cảm giác tích cực thì do / does của Lời nói trực tiếp bị loại bỏ trong khi chuyển nó thành Lời nói gián tiếp trong một câu.
 • Khi câu nghi vấn đang thể hiện cảm giác tiêu cực thì do / does của Lời nói trực tiếp được chuyển thành did trong khi chuyển nó thành Lời nói gián tiếp trong câu.