Hotline: 1900 066 869 Email: cskh@pantado.edu.vn

Giới thiệu về tôi

I'm Nguyễn Hoàng Phương Khanh

My name is Phương Khanh. I am an English teacher. I have been working at Pantado for 3 months. With 10 months experience as a Teaching Assistant and 5 months as an English Tutor, I believe that I have acquired the skills and knowledge necessary to help your children improve their English. Moreover, I have huge experience in expressing my ideas and developing them effectively. I hope I will have an opportunity to become your child's supporter on their way to international integration.

Chứng chỉ Ielts

Chứng chỉ chưa được tải lên

Chứng chỉ

Chứng chỉ chưa được tải lên

My Skills

Trình độ ngoại ngữ95%
Phương pháp giảng dạy85%
Thái độ90%
Mức độ hài lòng97%

Work Exp.

Work experiance

Thời gian nhận lớp

Đang cập nhật

Nhận xét / 1

  • profile

    quan nguyen

      21:23:49 26/05/2021

    hello

TÌM HIỂU THÊM GIÁO VIÊN TẠI PANTADO

Amelyn Arican
- English Teacher
Alpha Jade Gutierrez
- English Teacher
Lê Hiền Anh
- English Teacher